Stojí za pozornost

Muzeum je umístěno v areálu komunitního centra Prlov.

Muzeum je v provozu nepřetržitě již od roku 1946. 

Expozice muzea je vzpomínkou na prlovskou tragédie která se odehrála 23.4. 1945. Na tragádii, kdy byla část obce nacisty vypálena a 21 občanů Prlova, jeden občan z Pozděchova a jeden z Bratřejova byli nacisty brutálně povražděni!

  ►  Muzeum je přístupné na ohlášení, po vzájemné dohodě na telefonním čísle: +420 605362877
  ►  Více informací naleznete po kliknutí na tento text

 


  ►  Publikaci si můžete objednat v knihkupectví  Kosmas
      knihkupectví  Knihy ABZ

 


Výkřik ze zapomnění

 Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality

 

Tomáš Kašpar

 

V publikaci je zpracován životní příběh pana št. rtm. letectva Bohuslava Kašpara, jeho manřelky paní Jolany Kašparové a jejich syna pana Tomáše Kašpara, který je zárověň autorem, vydavatelem a nositelem veškerých nákladů, které s prací na této publikaci a jejím vydáním jsou spojeny.

Pan Tomáš Kašpar je vzácný člověk, který plně a naplno pokračuje v odkazu svých rodičů.

Pan Tomáš Kašpar, i když není historik, tak jako badatel zastiňuje mnohé vystudované historiky svým poctivým přístupem, obětavostí a pílí při hledání primárních pramenů, při tom jak s nimi zodpovědně pracuje a uváženě je využívá v jím sepsaném textu této publikace, kde uvádí značné množství dosud nikým neobjevených a nepublikovaných informací, které jsou značným přínosem pro pochopení například událostí spjatých s II. nekomunistickým odbojem v severovýchodních Čechách.

Tato výpověď pana Tomáše Kašpara je pro mne velmi cenným zdrojem informací, které dotváří obraz dění, jež na těchto stránkách popisuji.

Všem, kteří se zajímáte o historii v období první republiky a okupace naší republiky nacisty, tuto publikaci doporučuji.

Ing. Václav Malec

 

  ►  Publikaci můžete objednat: Knihkupectví  Kosmas
      Knihkupectví  Knihy ABZ

 

 

Nebylo jim souzeno žít

 

Helena Rezková

Pavlína Špatenková

 

15. října 2017, rok před tím, než 12. října 2018 proběhl slavnostní křest této nádherné publikace, která důstojně a s úctou vzdává čest vzácným lidem, vlastencům, ženám a mužům, kteří se postavili nacistické zvůli a svými činy, pro které byli mnozí z nich nacistickými zrůdami nelidsky mučeni, vražděni, se přičinili mimo jiné i na tom, že Francie a po té i Anglie uznaly neplatnost paktu z Mnichova a následně i právní kontinuitu československého státu, jsem dostal na emailovou adresu, která je uvedena na těchto stránkách, velmi milou zprávu od paní Pavlíny Špatenkové:

„Dobrý den,

Jsem vzdělavatelka sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy a už nějakou dobu se zabývám sokolským odbojem za 2. Světové války. Nyní připravujeme se starostkou župy Helenou Rezkovou knihu o sokolské odboji na naší župě. …“

 

Ta emailová zpráva mne velmi potěšila. 

Kniha, kterou tyto dámy vydaly, výrazně doplňuje obraz protinacistického odboje severovýchodních Čech, ukazuje v dalších souvislostech i některé příběhy vlastenců, jejichž medailonky naleznete na těchto stránkách.

Tuto publikaci, kterou Vám doporučuji k přečtení, si můžete objednat v Agentuře Regiona na emailové adrese: hrezkova@seznam.cz  .

 

Není pravidlem, že si všichni Sokolové váží členů Sokola, kteří se zapojili do protinacistického odboje, že všichni ti, kdož se hlásí k Sokolům umí vyjádřit hrdost na to, že členy Sokola, organizace, která formovala vlasteneckého ducha nejen vlastenců, kteří se zapojili do domácího odboje, ale i celé řady mužů, kteří v řadách našeho zahraničního vojska bojovali na frontách 2. Světové války, jsou!

Jednoho takového „Sokola“ jsem oslovil v září 2016:

 ---------- Původní e-mail ----------
Od: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Komu: sokol.trebky@seznam.cz
Datum: 10. 9. 2016 22:50:25
Předmět: Pro pana Petra Škodu - předsedu Sokola - Věc: Heldova knihovna - Pověst o Mirku Říčařovi

 

Vážený pane předsedo,

přeposílám Vám korespondenci se starostou města Třebechovice pod Orebem, která je vlastně o lidské hlouposti a o neúctě k lidem, kteří si úctu zaslouží a věřím, že právě pro vzdání úcty jsou jejich jména uvedena na pomníku před sokolovnou v Třebechovicích pod Orebem. 

Vzhledem k tomu, že nejenom moje babička a dědeček byli členy odbojové organizace, která vznikla díky vlasteneckému cítění Sokolů, kteří se nemínili smířit s okupací, ale vším co dělali se hrdě, ve jménu naší státnosti, postavili nacistickým okupantům, mne velmi překvapilo naduté nereagování starosty Ing. Jiřího Němce na to, jak je v rámci akcí na podporu vzdělávání mládeže, které Heldova městská knihovna v rámci své činnosti plní, dehonestována činnost vlastenců, členů Sokola, kteří si zaslouží naši úctu.

Z mého pohledu, svojí neznalostí a možná i hloupostí dehonestují pracovníci Heldovy městské knihovny činnost organizace, které jste v současnosti v Třebechovicích pod Orebem předsedou. Organizace, která se po obsazení naší vlasti nacisty těmto okupantům směle postavila, což nemálo členů Sokola stálo život.

Já se k této skutečnosti vyjadřuji na webové stránce - www.petrovice-jitrenka.cz/jkl/ , která je součástí webových stránek - www.petrovice-jitrenka.cz .

Přeji Vám krásný zbytek víkendu

Ing. Václav Malec - vnuk pana Václava Kašpara a paní Růženy Kašparové

 

Zatím, co pan Škoda mlčí, představitelky sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy – paní Helena Rezková a paní Pavlína Špatenková bádají, shromažďují materiály, provádí kritiku pramenů fakty, pracují na rukopisu knihy, kterou dovedly až k jejímu vydání, knihy, která vzdává hold lidem, kteří si zaslouží naši úctu!

 

  ►  Publikaci si můžete objednat v Agentuře Regiona
    na emailové adrese  hrezkova@seznam.cz 

 

 
 

Muzeum je umístěno v areálu komunitního centra Prlov.

Muzeum je v provozu nepřetržitě již od roku 1946. 

Expozice muzea je vzpomínkou na prlovskou tragédie která se odehrála 23.4. 1945. Na tragádii, kdy byla část obce nacisty vypálena a 21 občanů Prlova, jeden občan z Pozděchova a jeden z Bratřejova byli nacisty brutálně povražděni!

  ►  Muzeum je přístupné na ohlášení, po vzájemné dohodě na telefonním čísle: +420 605362877
  ►  Více informací naleznete po kliknutí na tento text

 


  ►  Publikaci si můžete objednat v knihkupectví  Kosmas
      knihkupectví  Knihy ABZ