Stojí za pozornost

 

Výkřik ze zapomnění

 Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality

 

Tomáš Kašpar

 

V publikaci je zpracován životní příběh pana št. rtm. letectva Bohuslava Kašpara, jeho manřelky paní Jolany Kašparové a jejich syna pana Tomáše Kašpara, který je zárověň autorem, vydavatelem a nositelem veškerých nákladů, které s prací na této publikaci a jejím vydáním jsou spojeny.

Pan Tomáš Kašpar je vzácný člověk, který plně a naplno pokračuje v odkazu svých rodičů.

Pan Tomáš Kašpar, i když není historik, tak jako badatel zastiňuje mnohé vystudované historiky svým poctivým přístupem, obětavostí a pílí při hledání primárních pramenů, při tom jak s nimi zodpovědně pracuje a uváženě je využívá v jím sepsaném textu této publikace, kde uvádí značné množství dosud nikým neobjevených a nepublikovaných informací, které jsou značným přínosem pro pochopení například událostí spjatých s II. nekomunistickým odbojem v severovýchodních Čechách.

Tato výpověď pana Tomáše Kašpara je pro mne velmi cenným zdrojem informací, které dotváří obraz dění, jež na těchto stránkách popisuji.

Všem, kteří se zajímáte o historii v období první republiky a okupace naší republiky nacisty, tuto publikaci doporučuji.

Ing. Václav Malec

 

  ►  Publikaci si můžete objednat v knihkupectví  Kosmas
      knihkupectví  Knihy ABZ

 

Muzeum je umístěno v areálu komunitního centra Prlov.

Muzeum je v provozu nepřetržitě již od roku 1946. 

Expozice muzea je vzpomínkou na prlovskou tragédie která se odehrála 23.4. 1945. Na tragádii, kdy byla část obce nacisty vypálena a 21 občanů Prlova, jeden občan z Pozděchova a jeden z Bratřejova byli nacisty brutálně povražděni!

  ►  Muzeum je přístupné na ohlášení, po vzájemné dohodě na telefonním čísle: +420 605362877
  ►  Více informací naleznete po kliknutí na tento text

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode