Seznam použité literatury

Beneš Edvard Pravda zvítězí r.v. 1946
Brandejs Josef Oběti z petrovské hájenky r.v. 1978
Brandejs Josef Cestami naší svobody r.v. 1970
Brandejs Josef Lidé statečných srdcí: 5. okrsek Obrany národa v rámci severovýchodního uskupení generálů Petra Nováka a Františka Bláhy v letech 1939-1945

r.v. 1995

Brunclík Jan Albín Sládek r.v. 1984
Brunclík Jan Živého mne nedostanou! Československý legionář Albín Sládek v boji proti nacismu r.v. 2008
Brunclík Jan Plukovník Josef Matohlína
Legionář a odbojář
r.v. 2011
Brunclík Jan,
Pospíšilová Jaroslava,
† František Vašek
Vy padlí… Vám budiž věčná sláva! r.v. 2014
Čtvrtečková Alena, Sádlo Václav  Náchod za protektorátu r.v. 2012
Dražan Radovan,
Juza Josef
Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945 r.v. 2000
Dražan Radovan,
Juza Josef
Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939 – 1945 r.v. 2004
Duda Zbyněk Miloš S odvahou v srdcích; 1. díl r.v. 2015
Duda Zbyněk Miloš Bohuslav Kašpar, rakousko-uherský pilot a čs. štábní rotmistr  letectva  r.v. 2013
    (Historický kaleidoskop 1/2013; str. 38 – 39)  
Hlušičková Růžena Josef Kulhánek ( 1897 - 1967 ) Legionář a odbojář  
(JK) Tragédie petrovické hájenky r.v. 1978
Jožák Jiří Památná místa protifašistického boje východočeského kraje r.v. 1980
Juza Josef,
Ptáček Josef
Občané okresu Rychnov nad Kněžnou v zahraničním odboji v letech 1936 – 1945 r.v. 1993
Karel. R Žaluji – Pankrácká kalvárie I.,II. r.v. 1946
Kašpar Tomáš Výkřik ze zapomnění r.v. 2014
Kejzlar Vilém Zbraně pro domácí odboj r.v. 1971
Kokoška Vladimír Obrana národa v dokumentech 1939 - 1942  r.v. 2017
Kolouch Jiří Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové r.v. 1966
Macht Antonín Pankrác - Terezín, malá pevnost r.v. 1946
Píč Radek Protinacistický odboj na Žambersku 1939-1945. r.v. 2011
    ( bakalářská diplomová práce )  
Profant Vladimír Osudy pankráckých vězňů v poválečném období
Věznice Pankrác 1945 - 1946
r.v. 2016
    ( magisterská diplomová práce )  
Richter Tomáš Činnost Obrany národa ve východních Čechách v době nacistické okupace  r.v. 2010
    ( magisterská diplomová práce )  
Sádlo Václav Aby se nezapomnělo ... r.v. 2010
Sádlo Václav
Čtvrtečková Alena
Náchod za protektorátu r.v. 2012
Sládek Oldřich Zločinná role gestapa r.v. 1986
Švecová - Zborníková Lenka Ilegální skupina okolo Karla Nesnídala jako součást sokolského odboje v kraji Hradec Králové r.v. 2019
    ( rigorózní práce )  
Švihálková Martina Obraz války a okupace v letech 1945 - 1948 r.v. 2015
    ( magisterská diplomová práce )  
Tomášek Dušan Konfidenti r.v. 1991
Uhlíř Jan Sokol za protektorátu
Organizovaná rezistence ČOS
r.v. 2005
Vašek František Čeští vlastenci před Volksgerichtem   
Vetiška Rudolf Skok do tmy r.v. 1966
Zelenka Jiří Co o nich vím r.v. 1977
  Pamětní kniha obce Rosnice  
       
 

 

Seznam listiných dokladů

Dubec Josef Zápis výslechu ze dne 10. března 1943  
Dubec Josef Zápis výslechu ze dne 6. května 1943  
Formánek Josef Výpis z výpovědi Josefa Formánka, pořízený na gestapu v Hradci Králové  4. 7. 1943 141-356-18
Frank. K.H. Dálnopis přijatý pod č. 5160, který byl K. H. Frankovi odeslán 2.3.1943 v 18.30 hod. ze Řídící úřadovny gestapa Praha pod. č. 8056   
Frank. K.H. Dálnopis přijatý pod č. 5241, který byl K. H. Frankovi odeslán 11.3.1943 v 08.20 hod. ze Řídící úřadovny gestapa Praha pod. č. 9560  
Říčař Bohumil Zápis výslechu ze dne 12. dubna 1943 141-356-18
Stibinger Adolf Zápis výslechu ze dne 7. června 1943  
Kašpar Václav
Tesař Walter
Žák Oldřich
Lebeda Josef
Kašpar Bohuslav
Obžaloba z 25. 6.1944  -  13 J 167/44
Rozsudek z 16.11.1944  -  13 J 167/44

                                     
325-161-4
(Archiv bezpečnostních složek)