Seznam použité literatury

Beneš Edvard Pravda zvítězí r.v. 1946
Brandejs Josef Oběti z petrovské hájenky r.v. 1978
Brandejs Josef Cestami naší svobody r.v. 1970
Brandejs Josef Lidé statečných srdcí: 5. okrsek Obrany národa v rámci severovýchodního uskupení generálů Petra Nováka a Františka Bláhy v letech 1939-1945

r.v.1995

Brunclík Jan Albín Sládek r.v. 1984
Brunclík Jan Živého mne nedostanou! Československý legionář Albín Sládek v boji proti nacismu r.v. 2008
Brunclík Jan Plukovník Josef Matohlína
Legionář a odbojář
r.v. 2011
Brunclík Jan,
Pospíšilová Jaroslava,
† František Vašek
Vy padlí… Vám budiž věčná sláva! r.v. 2014
Čtvrtečková Alena, Sádlo Václav  Náchod za protektorátu r.v. 2012
Dražan Radovan,
Juza Josef
Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945 r.v. 2000
Dražan Radovan,
Juza Josef
Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939 – 1945 r.v. 2004
Duda Zbyněk Miloš S odvahou v srdcích; 1. díl r.v. 2015
Duda Zbyněk Miloš Bohuslav Kašpar, rakousko-uherský pilot a čs. štábní rotmistr  letectva  r.v. 2013
    (Historický kaleidoskop 1/2013; str. 38 – 39)  
Hlušičková Růžena Josef Kulhánek ( 1897 - 1967 ) Legionář a odbojář  
(JK) Tragédie petrovické hájenky r.v. 1978
Jožák Jiří Památná místa protifašistického boje východočeského kraje r.v. 1980
Juza Josef,
Ptáček Josef
Občané okresu Rychnov nad Kněžnou v zahraničním odboji v letech 1936 – 1945 r.v. 1993
Karel. R Žaluji – Pankrácká kalvárie I.,II. r.v. 1946
Kašpar Tomáš Výkřik ze zapomnění r.v. 2014
Kejzlar Vilém Zbraně pro domácí odboj r.v. 1971
Kokoška Vladimír Obrana národa v dokumentech 1939 - 1942  r.v. 2017
Kolouch Jiří Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové r.v. 1966
Macht Antonín Pankrác - Terezín, malá pevnost r.v. 1946
Píč Radek Protinacistický odboj na Žambersku 1939-1945. r.v. 2011
    ( bakalářská diplomová práce )  
Profant Vladimír Osudy pankráckých vězňů v poválečném období
Věznice Pankrác 1945 - 1946
r.v. 2016
    ( magisterská diplomová práce )  
Richter Tomáš Činnost Obrany národa ve východních Čechách v době nacistické okupace  r.v. 2010
    ( magisterská diplomová práce )  
Sádlo Václav Aby se nezapomnělo ... r.v. 2010
Sádlo Václav
Čtvrtečková Alena
Náchod za protektorátu r.v. 2012
Sládek Oldřich Zločinná role gestapa r.v. 1986
Švihálková Martina Obraz války a okupace v letech 1945 - 1948 r.v. 2015
    ( magisterská diplomová práce )  
Tomášek Dušan Konfidenti r.v. 1991
Vašek František Čeští vlastenci před Volksgerichtem   
Vetiška Rudolf Skok do tmy r.v. 1966
Zelenka Jiří Co o nich vím r.v. 1977
       
       
 

 

Seznam listiných dokladů

Dubec Josef Zápis výslechu ze dne 10. března 1943  
Dubec Josef Zápis výslechu ze dne 6. května 1943  
Formánek Josef Výpis z výpovědi Josefa Formánka, pořízený na gestapu v Hradci Králové  4. 7. 1943 141-356-18
Frank. K.H. Dálnopis přijatý pod č. 5160, který byl K. H. Frankovi odeslán 2.3.1943 v 18.30 hod. ze Řídící úřadovny gestapa Praha pod. č. 8056   
Frank. K.H. Dálnopis přijatý pod č. 5241, který byl K. H. Frankovi odeslán 11.3.1943 v 08.20 hod. ze Řídící úřadovny gestapa Praha pod. č. 9560  
Říčař Bohumil Zápis výslechu ze dne 12. dubna 1943 141-356-18
Stibinger Adolf Zápis výslechu ze dne 7. června 1943  
Kašpar Václav
Tesař Walter
Žák Oldřich
Lebeda Josef
Kašpar Bohuslav
Obžaloba z 25. 6.1944  -  13 J 167/44
Rozsudek z 16.11.1944  -  13 J 167/44

                                     
325-161-4
(Archiv bezpečnostních složek)
       

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode