Okupace a odbojová činnost - Obrana národa 

 

JUDr. Josef Juza se nám snaží namluvit, že zásahem gestapa proti první garnituře Obrany národa (ON), který je gestapem ukončen na Královéhradecku v létě roku 1940, kdy je již ON v severovýchodních Čechách víc jak čtvrt roku reorganizováno na struktuře Národního odboje - Jitřenka, jehož velení přebírá od středoškolského učitele Rudolfa Zíba mjr. letectva Václav Snítil, který při této reorganizaci ON spolupracuje s mjr. Josefem Matohlínou, št. kpt. Albínem Sládkem, železničářem Bohumilem Říčařem, paní Žobií Šnajdrovou - Jitřenkou, paní Annou Slezákovou - Inkou, panem Hynkem Jiroušem, št. rtm. letectva Bohuslavem Kašparem, hajným Václavem Kašparem ...

To, co níže tvrdí JUDr. Juza, to opsal z materiálů komise Ministerstva národní obrany, která prováděla "hodnocení" odbojové činnosti složek nekomunistického odboje dle Zák. 255/1946 Sb. letech 1973 a 1974 kdy vrcholila normalizace.

 

" ... Z Obrany národa zůstaly jen menší skupiny, které se neúspěšně snažily obnovit činnost. Tyto skupiny aktivně vystoupily až koncem 2. světové války. ..."
( Juza, Dražan - Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945, str. 116 )
 
 
To, co nám tu tvrdí JUDr. Josef Juza, je v příkrém rozporu s výpovědí, kterou nám dávají písemnosti vzniklé například z činnosti úřadoven gestapa, z nichž je zřejmé, že gestapo Juzův optimismus nesdílí.
 
Juzův optimismus nesdílí ani Reinhard Heydrich, ktrý je od záři 1939 šéfem Reichssicherheitshauptamt (Hlavní říšský bezpečnostní úřad) RSHA v jehož přímé podřízenosti tajná státní policie - gestapo, je.
Reinhard Heydrich se defacto 27. září 1941, dejure 28. září 1941 stává zastupujícím říšským protektorem Protektorátu Čechy a Morava. Důvodem, proč Heydrich střídá Konstantina von Neuratha je neuspokojivá situace v protektorátu. Hejdrych přichází s jasně definovaným úkoly. Jedním z hlavních úkolů, s nimiž nastupuje Heydrich do funkce protektora, je potlačit sílíci protinacistický odpor. Ihned po svém nástupu, 28. září 1941 vydává Heydrich výnos o zavedení stanného práva. Již 27. září 1941 nechává Heydrich zatknout předsedu protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše, který se ihned po okupaci republiky zapojil do ćinnosti Obrany národa a od jara 1939 je členem její rady starších a je vespojení i s představiteli dalších nekomunistických odbojových organizací, které spolu spolupracují v Ústředním vedení odboje domácího (ÚVOD) i představiteli I. ilegálního vedení KSČ a také s exilovou vládou včetně Dr. Edvarda Beneše ....
 
Optimismus JUDr. Josefa Juzy nesdílí ani Albert Hardke - šéf královéhradeckého gestapa, když se 22. února 1943 dozvídá od komisaře Winklera - referát II. BM Řídící úřadovny gestapa Praha, že v oblasti působnosti jím vedené venkovské služebny gestapa působí odbojová organizace zapojená do struktury Obrany národa - Národní odboj - Jitřenka, kterou má i z pověření K. H. Franka zlikvidovat. O činnosti Winklera je průběžně K. H. Frank jeho nadřízenými informován.
 
 
A tohle tvrdí JUDr. Juza v publikaci "Popravení a umučení obřané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945"...