Okupace a odbojová činnost - Obrana národa - Jitřenka

 

JUDr. Josef Juza se nám snaží namluvit, že zásahem gestapa protoi první garnituře Obrany Národa, který je gestapem ukončen v létě roku 1940: 

" ... Z Obrany národa zůstaly jen menší skupiny, které se neúspěšně snažily obnovit činnost. Tyto skupiny aktivně vystoupily až koncem 2. světové války. ..."
( Juza, Dražan - Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945, str. 116 )
 
 

Obrana národa se ve své odbojové činnosti přizpůsobuje i vnějším podmínkám. 

Postupně, na základě zkušeností, které byly placeny krví a životy jejich členů, zjišťuje, jak pracuje nacistický reprasivní aparát v nacisty zřízeném protektorátu. 
Tak jak se mění pohled na válku, kdy se jasně a jednoznačně ukazuje, že myšlenka na její brzké ukončení a brzké  osvobození republiky je nereálná. Tak se na základě těchto zkušeností mění i struktura odbojových organizací a i jejich program. V této souvislosti  je kladen důraz na činnosti, které mohou pomoci ke zkrácení války a tím i okupace naší republiky a do pozadí se dostávají činnosti, které směřovaly ke vzniku masivního, organizovaného a rychlého odporu na území protektorátu, který se měl vzedmout po rozhodném vstupu evropských mocností do války s nacistickým Německem, který měl přijít po napadené Polska, viz korespondence Edvarda Beneše s jeho blízkými spolupracovníky, kteří zůstali v okleštěné republice po jeho odchodu do exilu.
 
V souvislosti s výše uvedeným je možné říci, že informace, ktré Jan Brunclík uvádí v publikaci Živého mne nedostanou!, na str.17 - 18, a které se váží k období, konce roku 1940 a začátku roku 1940 odpovídají realitě: 
 
"Po návratu z Prahy se Sládek společně s majorem Josefem Matohlínou pokoušel obnovit vojenskou organizaci podle nových směrnic. Odbojové skupiny byly orientovány hlavně na zpravodajskou činnost a přípravu k převzetí moci ve státě v závěru války. Nebylo požadováno vytváření velkých vojenských jednotek, které by byly aktivovány mobilizací, tak jak v počáteční fázi odboje."
 
 
Názor prezentovaný JUDr. Josefem Juzou, na činnost Obrany národa v období po likvidaci velké čísti první garnitury jejich členů gestapem, v publikaci - Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945, na straně 114 - 118, je v rozporu s realitou, v rozporu s tím jak ji popisuje v textu výše Jan Brunclík, je v rozporu i se skutečnostmi, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách!
 
Názor, který tu prezenruje JUDr. Josef Juza je přímo poplatný tezím, které v sedmdesátých letech o nekomunistickém odboji a o odbojové organizaci Jitřenka šířila komunistická ideologie a jí poplatní historici a badatelé, k nimž patří i Josef Brandejs, kronykář obce Petrovice nad Orlicí.
 
 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode