Obrana národa                                                 

   

Obrana národa (ON) - vojenská odbojová organizace je budovaná v prvním období  ryze centralisticky a její struktura odpovídá struktuře podzemní armády. 

V Hradci Králové, tak jako i v jiných sídlech okupované republiky, je Obrana národa tvořena i vojáky, kteří v pomnichovské republice sloužili na různých postech u útvarů, v posádkách a na velitelstvích na Slovensku. Vojáků, kteří po odtržení Slovenska dne 14. března 1939 odchází do v té době již nacisty vytvořeného Protektorátu Čechy a Morava.

Z Bratislavy přichází do protektorátu generál Hugo Vojta, který byl na velitelství v Bratislavě zastupujícím zemského vojenského velitele.
   

Ihned po příchodu do Protektorátu Čechy a Morava, v březnu 1939, se generál Hugo Vojta zapojil do odboje. Stává se členem Rady starších, kterou tvořili generál Alois Eliáš, generál Josef Bílý a generál Sergej Vojcechovský.

Rada starších je iniciátorem vzniku vojenské odbojové organizace Obrana národa.

Po 30. červnu 1939 se hlavním velitelem Obrany národa stal generál Josef Bílý, podléhal mu zemský velitel Obrany národa v Čechách generál Hugo Vojta a zemský velitel Obrany národa  na Moravě generál Bohuslav Všetička.

27. března přichází z Bratislavy do Hradce Králové plk. Petr Novák, který je převeden k Okresnímu úřadu v Hradci Králové.
    Plk. Petr Novák je pověřen generálem Hugo Vojtou, aby organizoval výstavbu odbojové organizace Obrana národa v Hradci Králové a je jmenován do funkce velitele Obrany národa severovýchodních Čech. Pod jeho vedením je vytvořeno KVV ON v Hradci Králové, kterému je podřízen štáb KVV ON v Hradci Králové a je budována struktura Okresních vojenských velitelství Obrany národa ( OVV ON ) v jednotlivých správních okresech.
Začátkem dubna 1939 přichází z Bratislavy do Hradce Králové i voliňský Čech mjr. Josef Matohlína, který v Bratislavě velel I. a II. ženijnímu praporu.
   

V Hradci Králové již mjr. Josef Matohlína působil. Hradec Králové vyl prvním bydlištěm manželů Matohlínových po jejich příchodu do nové vlasti v červnu roku 1920. V Hradci Králové manželé Matohlínovi pobývají cca jeden a půl roku, než se počátkem roku 1922 stěhují do Krnova. V Hradci Králové se na začátku dvacátých let minulého století seznamují s rodinou Slezákových a s rodinou št.kpt. Albína Sládka.  

Št. kpt. Albín Sládek se stejně jako mjr. Josef Matohlína stává v nově vznikajícím KVV ON v Hradci Králové blízkým spolupracovníkem plk. Petra Nováka

Dalším spolupracovníkem královéhradecké ON, který přichází v březnu 1939 ze Slovenska je štábní kapitán četnictva Bohumil Tuhý, jenž se vrací do svého rodiště, kterým jsou Rosice.
   

Št. kapt. četnictva Bohumil Tuhý je zařazen k Okresnímu četnickému velitelství v Hradci Králové. Jako bývalá legionář je nedlouho po svém nástupu na okresní velitelství penzionován.

Št. kapt. četnictva Bohumil Tuhý je blízkým spolupracovníkem například mjr. Josefa Matohlíny a mjr.letectva Václava Snítila .

Z Nitry přichází do Hradce králové bratři, poručíci František a Josf Munzarovi, kteří se zařazují také mezi významné představitele Obrany národa v Hradci Králové.
    Jejich otec, štábní kapitán četnictva František Munzar žije od roku 1932, kdy odešel do výslužby, v Hradci Králové a spolu se syny se také stává členem Obrany národa.
V Nitře také působil npor. letectva Jan Pschorn, který je přidělen na Okresní úřad v Humpoleci, krátce na to na Okresní úřad Praha Jih.
   

Npor. letectva Jan Pschorn se velmi dobře zná s bratry Munzarovými, kterým po té co je na ně v únoru 1940 gestapem vystaven zatykač poskytuje úkryt ve svém pražském bytě a pomáhá jim a jejich otci ve schánění ubytování a opatření nové identity. 

Npor. letectva Jan Pschorn se důvěrně nezná jen z bratry Munzarovými, ale důvěrně se zná se i se št. rtm. letectva Bohuslavem Kašparem, s nímž létal jako pozorovatel a který je také velmi dobrý známý bratrů Munzarových. To je také důvod, proč Npor. letectva Jan Pschorn po odchodu bratrů Munzarových a jejich otce do Prahy zajišťuje spojení bratrů Munzarových se št. rtm. letectva Bohuslavem Kašparem, potažmo v té době velícím důstojníkem Obrany národa severovýchodních Čech št.kpt. Albínem Sládkem.

Št. rtm. letectva Bohuslav Kašpar se z Nitry, kde byl šéfpilotem 10. letky 3. Leteckého pluku "Generala a letce M. R. Stefânika".
    S rodinou se vrací do svého rodiště - Českého Meziříčí. Zde se zapojuje do činnosti vznikající Obrany národa a navazuje při tom na vazby, které vznikly na Slovensku. Více naleznete v publikaci pana Tomáše Kašpara - "Výkřik ze zapomnění".
     

KVV ON vzniká v Hradci Králové v průběhu května 1939. Jeho vznik je pojován se jménem plk. Petra Nováka.

KVV ON Hradec Králové odpovídá za budování jednotlivých struktur Obrany národa v severovýchodních Čechách. Za tímto účelem je v roce 1939 zpracována "Směrnice pro činnost Obrany národa", která vymezuje jednotlivé oblasti činnosti obrany národa v podřízenosti KVV ON Hradec Králové. 

Tuto směrnici zajistilo králpvéhradecké gestapo spolu s dalšími materiály při razii na Bernhardově pile - viz "Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové - Jiří Kolouch", str. 79.  

 
KVV ON Hradec Králové   Velící důstojník KVV ON
 (jednotka o síle divize)     plk. Petr Novák
     
Štáb KVV ON Hradec Králové    
mjr. Jan Petera   náčelník štábu
mjr. Josef Matohlína   materiální důstojník
mjr. Alfons Prchal   diversní činnost
št.kpt. Linhart Mikolášek   diversní činnost
št.kpt. František Zástěra   diversní činnost
št.kpt. Stanislav Sembder   diversní činnost
kpt. Jan Horšt   diversní činnost
št.rtm. Josef Hodek   diversní činnost
npor. Albín Sládek   velitel speciální skupiny
       
OVV ON Hradec Králové   Velící důstojník OVV ON
  (jednotka o síle praporu)     mjr. Josef Matohlína
Mobilizační okrsky:    
1. Hradec Králové 4. Nechanice
2. Libčany 5. Všestary
3. Třebechovice pod Orebem 6. Černilov
               
OVV ON Dvůr Králové nad Labem   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     kpt. Václav Stryhal
Mobilizační okrsky:      
1. Dvůr Králové nad Labem 3. Bílá Třemešná
2. Bílé Poličany    
               
OVV ON Hořice   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     Josef Bucek - železničář
Mobilizační okrsky:    
1. Hořice 3. Miletín
2. Ostroměř    
               
OVV ON Jaroměř   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     por. stanislav Šubrt
pplk. Antonín Tlamich
Mobilizační okrsky:      
1. Jaroměř 3. Smiřice
2. Dolany    
               
OVV ON Česká Skalice   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     por. v.z. Josef Hamza
Mobilizační okrsky:        
1. Česká Skalice 3. Červený Kostelec
2. Úpice    
               
OVV ON Nová Paka   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     Bedřich Houška
Mobilizační okrsky:    
1. Nová Paka 3. Lázně Bělohrad
2. Studenec    
               
               
pplk. Josef Petřík  -  velící důstojník ON pro okresy:
1. Náchod         3. Nové Město nad Metují
2. Rychnov nad Kněžnou           (jednotka o síle pluku)
       
               
OVV ON Náchod   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)     Josef Mácha - učitel
Mobilizační okrsky:    
1. Náchod 3. Hronov
2. Police nad Matují    
               
OVV ON Rychnov nad Kněžnou   Velící důstojník OVV ON
(jednotka o síle praporu)      pplk. František Kynych
Mobilizační okrsky:        
1. Rychnov nad Kněžnou 4. Týniště nad Orlicí
2. Borohrádek nad Orlicí 5. Kostelec nad Orlicí
3. Vamberk    
               
OVV ON Nové Město nad Metují   Velící důstojník OVV ON
  (jednotka o síle praporu)     pplk. Bohdan Hartman
Mobilizační okrsky:    
1. Nové Město nad Metují 3. Dobruška
    rota: Řehoř     rota: Jaromír
    velitel: Josef Brandejs
Josef Římek
    velitel: Josef Pancíř
2. Opočno 4. České Meziříčí
    rota: Oldřich     rota: Bažantnice
    velitel: Jan Sedláček     velitel: Jan Vokoun
   
   
Hlavními oblastmi činnosti, které zajišťuje a organizuje KVV Obrany národa Hradec Králové v severovýchodních Čechách jsou:
1. Zpravodajská a špionáţní činnost s důrazem na získávání zpráv politického, vojenského a hospodářského charakteru
2. Navazování kontaktů s dalšími odbojovými skupinami
3. Získávání a udržování kontaktů v továrnách a důležitých podnicích
4. Shromažďování materiálu, zbraní a trhavin
5. Příprava a uskutečnění odchodu vybraných příslušníků Obrany národa do zahraničí
6. Zajištění přechodu do ilegality, krytí včetně vybudování sítě úkrytů pro osoby, které se stanou pro gestapo osobami zájmovými - za tuto oblast, která je v kompetenci Specielní skupiny KVV Obrany národa Hradec Králové zodpovídá její velitel št.kpt. Albín Sládek
7. Příprava na zajištění radiokomunikačního spojení s pražským ústředím
    V prosinci 1939 se pan Ctibor Träger z pověření pplk. Balabána a št. kpt. Morávka spojil s panem Josefem Kleandrem, aby  se spolu s plk. Petrem Novákem, velitelem KVV ON v Hradci Králové, dohodli  na způsobu spolupráce s pražským odbojovým centrem ON. Spojení a předávání zpravodajských informací zajišťoval mjr. Jan Petera.
8. Přípravy sabotáží
9. Evidence kolaborantů
10. Zajištění mobilizace

 
Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové a jemu podřízená velitelství a složky vytvořily a vytváří a to i velmi dobrou personální prací, podmínky pro vznik a rozvoj spolupráce s dalšími - nevojenskými složkami domácího demokratického odboje, který se postupně integruje a Obrana národa se stává jeho vojenskou složkou. 
V severovýchodních Čechách tato integrace proběhla zcela přirozeně a byla důsledkem naplňování cílů činnosti, kterou KVV Obrany národa Hradec Králové zajišťovalo a tak spolupráce s  PVVZ  - Petiční výbor věrni zůstaneme, který je označován jako politická platforma tzv. demokratického odboje, vydavateli časopisu V boj a jeho východočeských mutací, s Československou obcí sokolskou, ale i představiteli ilegální KSČ, bylo na Hradecku podstatně větší než v jiných oblastech protektorátu. V této souvislosti lze říci, že vojenská složka demokratického odboje se v mnoha případech prolíná s civilními složkami, což je dokladem, že jednotlivé složky tzv. demokratického odboje v severovýchodních Čechách skutečně úzce spolupracovaly.
Této skutečnosti si bylo vědomo i gestapo na základě přiznání zatčených odbojářů, kteří vypovídali o četných schůzkách „ vojáků“ (členů Obrany národa) s „ civilisty“ (příslušníky nevojenských složek odboje) v průběhu druhé poloviny r. 1939.
 

Od konce léta 1939 do konce února 1940 uštědřuje gestapo Obraně národa celou řadu silných úderů.

V této souvislosti se často setkáme s hodnocením, že gestapo v tomto období likviduje drtivou část velení Obrany národa a to i na těch nejnižších úrovních. V této souvislosti se mluví se o likvidaci první garnitury vedoucích představitelů Obrany národa gestapem.

V Hradci Králové začalo gestapo úder proti Obraně národa na začátku února 1940. Zatčeno bylo 133 osob, z nichž značná část byla po skončení vyšetřování předána gestapem nacistické justici nebo do koncentračních táborů.

Byl to velmi silný úder, který gestapo Obraně národa v severovýchodních Čechách uštědřilo, ale i díky velmi dobré práci Specielní skupiny, které velel št.kpt. Albín Sládek, se velké části čelních představitelů KVV Obrany národa Hradec Králové daří před zatčením uniknout.

 

Zatčení gestapem unikli:

  plk.
Petr Novák
Podařilo se mu odejít z protektorátu.
V roce 1945 se vrátil do vlasti jako příslušník zahraničního vojsk
  mjr.
Jan Petera
V rámci KVV ON zajišťoval sběr zpravodajsky významných informací v rámci působnosti KVV Obrany národa severovýchodních Čech, které předával jak do relací, v nichž byly odvysílány do zahraničí ilegálními vysílačkami nebo je on a nebo jeho bratr vozil do Paříže, kde je předával spolupracovníkům gen. Sergěje Ingra.
V ilegalitě ve své zpravodajské činnosti pokračuje a mezi jeho spolupracovníky, díky nimž předával zpravodajsky cenné informace do zahraničí patřil i pplk. Josef Balabán.

     Zatčen gestapem - 1. prosince 1940
  mjr.
Josef Matohlína
Odchází do ilegality, kde pokračuje v odbojové činnosti a spolupracuje s npor. Albínem Sládkem na obnovení činnosti Obrany národa v severovýchodních Čechách
     1. Zatčen gestapem -   7. května 1941
     2. Zatčen gestapem - 14. prosince 1941
  npor.
Albín Sládek
Byl v rámci KVV ON pověřen organizováním odchodů potřebných osob do zahraničí.
Odchází do ilegality a připravuje se na odchod z protektorátu, což je i důvodem, pro který koncem května 1940 odjíždí do Prahy. Představitelé nově se formujícího velení ON mají však jiný názor a pověřuji npor. albína sládka obnovením činnosti Obrany národa v severovýchodních Čechách. Od poloviny září 1940 npor. Albín Sládek - velící důstojník Obrany národa severovýchodních Čech, tento úkol plní. Prioritou Obrany národa v tomto období její činnosti je zpravodajské působení proti nepříteli.
     Zavražděn gestapáky 26. února 1943
  mjr. letectva
Václav Snítil
Je zapojen do práce Obrany národa v Hradci Králové, kde spolupracuje s mjr. Matohlínou, št.kpt. Sládkem, pplk. Kolářem, pplk. Šrámkem.
Po likvidaci vedení Obrany národa v Hradci Králové v únoru 1940 není nucen odejít do ilegality.
Po návratu št.kpt. Albína Sládka se zapojuje do činnosti jím vytvářené organizace Národní odboj.
     Zatčen gestapem - 25. února 1943
  št.kpt.četnictva v.v.
František Munzar
Odchází i se svými syny poručíky Františkem a Josefem do ilegality. Odjíždí do Prahy , kde se ukrývají u npor. Pschorna a kde pokračují v odbojové činnosti v rámci Obrany národa.
    Zatčen gestapem - 3. března 1943
  por.
František Munzar
Syn št.kpr. četnictva Františka Munzara.
Odchází do Prahy, kde zakládá odbojovou skupinu, jejíž je čelným představitelem. Jednou z organizací, s níž je ve spojení, je organizace vedená št.kpt. Albínem Sládkem - Obrana národa - Jitřenka.
    Zatčen gestapem - 10. února 1943
  por.
Josef Munzar
Syn št.kpt. četnictva Františka Munzara.
Odchází do Prahy, kde působí v odbojové skupině svého bratra por. Františka Munzara. 
    Zatčen gestapem - 10. února 1943
  středoškolský učitel
Rudolf Zíb
Čelný představitel Národního odboje, odbojové organizace sokolů, která je od června 1939 začleněna do Obrany národa v severovýchodních Čechách.
Odchází do ilegality, kde pokračuje v odbojové činnosti.
     Zatčen gestapem - 1. března 1943
     

 

  Sokolská odbojová organizace 

Ve stejném období, kdy se v Hradci Králové vytváří odbojová organizace Obrana národa vzniká z rozhodnutí náčelníků sokolských žup, odbojová organizace sokolů s názvem Národní odboj. Členové sokola tak realizují pokyny, které ohledně zapojení sokolů do odbojové činnosti proti okupantům vydala Česká obec sokolská (ČOS). Do čela této odbojové organizace sokolů se postavil středoškolský učitel z Hradce Králové a župní náčelník Rudolf Zíb.

 
V roce 1966 publikoval Jiří Kolouch, historik Východočeského muzea v Hradci Králové, publikaci - "Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové".
 
V práci "Z historie nekomunistického odboje v Hradci Králové" se dozvíte základní informace o odbojových organizacích, které působily na Královéhradecku, včetně informací o Obraně národa a odbojové organizaci Domácí odboj 1939 - 1945 severovýchodních Čech – Jitřenka.
 
Jiří Kolouch v této práci uvádí:

„V červnu téhož roku byla (poznámka – v červnu 1939) skupina (poznámka – odbojová organizace sokolů Národní odboj) zapojena na vojenskou organizaci Obrana národa. Ke sloučení obou složek došlo dle pokynů ČOS po dohodě mezi Rudolfem Zíbem a generálem Vojtou …“

( Zdroj: Z historie nekomunistického odboje; Jiří Kolouch, Muzeum HK; 1966; str.: 84 )

 
Akce gestapa, která v únoru 1940 těžce poškodila Obranu národa v severovýchodních Čechách zasáhla i organizaci sokolů, která se před cca půl rokem stala na Královéhradecku součástí Obrany národa. Před zatčením odchází do ilegality i čelný představitel sokolského odboje středoškolský učitel Rudolf Zíb.
 

  Druhá garnitura Obrany národa

 

Novým velitelem Obrany národa se v únoru 1940 stává gen. Bedřich Homola, zemským vojenským velitelem pro oblast Čechy je jmenován gen. Václav Šára, který pověřuje npor. Albína Sládka reorganizací gestapem neponičených struktur ON, na jejichž základech má v oblasti severovýchodních Čech obnovit činnost vojenské organizace, která patří spolu s vojenskou organizací – Vysočina – sever, které velí pplk. Josef Svatoň do sestavy vojenského celku (brigáda Václavík) v oblasti východních Čech, které velí gen. František Bláha.

Gen. Homola se významně zasadil o začlenění Obrany národa do Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD), které vzniká na začátku roku 1940 na základě dohody tří nejvýznamnějších odbojových organizací – Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ), Politické ústředí (PÚ) a Obrany národa (ON), kde PVVZ a PÚ jsou politickými složkami a ON je vojenskou složkou ÚVODu. Gen. Homola je zástupcem vojenské organizace v ÚVODu.

Gen. Homola a velení Obrany národa stále prosazují formování ON jako podzemní velení ON. Politické složky vytváří platformu, díky níž dochází ke změně pohledu i velení ON na využití ON v boji proti okupantům. Vytváří se podmínky pro definování nové koncepce ON, na základě níž bude ON reorganizována z podzemní armády na dobře zakonspirovanou vojenskou organizaci, která bude plnit úkoly zpravodajské povahy a diverzními a záškodnickými akcemi bude narušovat logistickou podporu válečného úsilí nacistů v protektorátu. 

 

Mjr. Jan Petera, který uniká zatčení gestapem v únoru 1940 odchází do Prahy a stává se blízkým  spolupracovníkem gen. Šáry.

Št. kpt. Albín Sládek odchází také v únoru 1940 do ilegality. Od 7. 2. 1940 se št. kpt. Albín Sládek ukrývá v Solnici u pana Antonína Ehla. V polovině května 1940 odchází do Prahy. V Praze pobývá do poloviny září 1940.

Z rozhodnutí zemského velení Obrany národa – Čechy je pověřen:

  mjr.
Jan Petera
vytvářením zpravodajských skupin v jižních a západních Čechách
     
  št.kpt.
Albín Sládek
vytvářením zpravodajských skupin v prostoru severovýchodních Čechch

Št. kpt. Albín Sládek odchází někdy ve druhé polovině září 1940 zpěz do severovýchodních Čech, kde z pověření zemského velen ON provádí reorganizaci jednotek, které vznikly z činnosti KVV ON v Hradci Králové. Vytváří odbojovou organizaci Národní odboj.

Obnovuje činnost Obrany národa v oblasti severovýchdních Čech, která je spolu s Obranou národa Vysočina - sever podřízena velení Obrany národa východnách Čech v čele s gen. Františkem Bláhou.

 

Jsou vyzvořena centra velení ON severovýchodních Čech, kde se scházel štáb velení ON severovýchodnich Čech, jedním, ne jediným místem je hájovna manželů Kašparových ve Velkách Petrovicách č.p. 60, je velmi pravděpodobné, že dalším centrum bylo v Záhornici, v hostinci pana Bašeho.

Je vytvořen systém spojení jednotek vrámci Národního odboje - Jitřenka. Centrála, kam docuází spojky z jednotlivých odbojových skupin ON, které působí v oblasti severovýchodních Čech je umístěna v Novákových garážích v Hradci Králové, řídí ji paní Žofie Šnajdrová - Jitřenka.

Paní Žofie Šnajdrová - Jitřenka, spolu s paní Annou Slezákovou - Inkou, mjr. letectva Václavem Snítilem zajišťovala spojení minimálně z centra a do centra velení v hájovně manželů Kašparových s jednotlivámi skupinami jak vojenské organizace, tak i ilegální KSČ královéhradeckého kraje, jejíž čelní představitelé - vedoucí tajemník krajského ilegálního vedení KSČ josef Formánek a školitel ilegálního krajského vedení KSČ Boumilem Říčařem se ukrývali na Náchodsku, Hronovsku, Královédvorsku.

Je velmi pravděpodobné, že v rámci podpory činnosti ilegální KSČ královéhradeckého kraje zajišťovala paní Žofie Šnajdrová - Jitřenka a paní Anna Slezáková - Inka spojení mezi vedoucím tajemníkem krajského vedení KSČ josefem Formánkem a školitelem Bohumilel Říčařem a vedoucími představiteli ilegální KSČ v Hradci Králové - Josefem Dubcem, švagrem Bohumila Říčaře a synem Bohumila Říčaře Miroslavem Říčařem.

Spojení do Prahy, které sloužilo mimo jiné i k předávání zpravodajsky cenných zpráv, kdy je doloženo, že tyto zprávy byly součástí vysílacích relací minimálně vysílačky s krycím názvem Vančura zajišťoval:

  • Pan Václav Zeman, bratr paní Růženy Kašparové, z centra velení, které bylo v hájovně u manželů Kašparových, který je v Hradci Králové předával mjr. Brankovi, jenž měl spojení do Prahy na zemské velení ON.
  • Št. rtm. letectva Bohuslav Kašpar z Dobrušky, který měl spojení na skupinu ON v Praze, kterou vedl por. František Munzar, který měl vazby až na velitele ON, gen. Nováka a znal se mimo jiné z Hradce Králové i se št. kpt. Albínem Sládkem
Velení ON severovýchodních Čech má zajištěno i přímé spojení  s velením ON Vysočina - sever pplk. Josefa Svatoně, které zajišťuje pan Jaroslav Remeš z Náchoda prostřednicrvím npor. Antonína Galleho z Kostelce nad Orlicí.


Více zde: https://www.petrovice-jitrenka.cz/fakta/

O tom, že to nebyl lehký úkol, vypovídá i část depeše pplk. Balabána z konce roku 1940. I št. kpt. Albín Sládek byl v té době v ilegalitě, je také hledán gestapem. I příslušníci št. kpt. Albínem Sládkem vedené odbojové organizace financují svůj boj proti nacistům ze svých zdrojů.

 Jiný typ písma text níže

"1940, [před 11. listopadem],a Praha

Kurýrní zpráva pplk. Josefa Balabána gen. Sergeji Ingrovi o situaci v domácím odboji a v Protektorátu Čechy a Morava.

…..

Co se tkne nás, máme, jak jsem již uvedl, daleko těžší pracovní podmínky než dříve. V prvé řadě po stránce finanční, neboť všem, kteří jsou nezvěstní anebo žijí v ilegalitě, jsou vesměs zastavovány platy, podle zvláštního výnosu, proti němuž se neodvažuje žádný z našich vysokých úředníků vystoupit, neřku-li jej obejít. Tak nám přibyly ke starosti finančního rázu nejen o spolupracovníky, nýbrž i o nás samé. Nemáme již finančních zdrojů, jež by nám byly k dispozici, a chceme-li splniti minimum toho, co věc potřebuje, nezbývá nám než upozorniti Vás na tuto skutečnost. Ti z nás, kteří ochotně obětovali pro věc vše, co měli, jsou u konce svých sil, tedy finančně vypotřebováni, a mnoho našich spolupracovníků, kteří až dosud nenáročně pro nás pracovali, jest pro zvýšené ceny životních potřeb nuceno žádati od nás krytí režie jejich činnosti. Mnohým pak jsme nuceni jejich úkony honorovati.

Nám, kteří neseme nyní hlavní tíhu úkolů, jejichž splnění od nás čekáte, se nedaří valně, neboť jsme nuceni skrývat se jako zločinci, jsouce za ně Němci skutečně považováni, a tak mnoho lidí, našich bývalých nejlepších kamarádů, se bojí styků s námi, aby nebyli kompromitováni. To nám ovšem ztěžuje práci. Přesto se nám, buď Bohu chvála, naše práce daří a věříme, že při opatrnosti, kterou zachováváme, svůj krásný úkol splníme.

…. "

(Zdroj: Obrana národa v dokumentech 1939 - 1942, str. 135 - 137)

 

V září 1941 ÚVOD společně s II. - Zikovým ilegálním ústředním vedením KSČ vytváří Ústřední národní revoluční výbor (ÚNRV) jako společný orgán nekomunistického a komunistického odboje.

 

  Třetí garnitura Obrany národa

 

V prosinci 1941 je gestapem zatčen gen. Homola a novým velitelem ON se stává gen. Zdeněk Novák, který obnovil a zreorganizoval ON. 

Nová koncepce ON je stále založena na působení ON na celém území Čech, Moravy a Slezska. Reorganizací vznikla centralisticky řízená organizace, která měla vytvářet podmínky a to jak z hlediska organizačního, tak i z hlediska logistické podpory pro aktivní činnost jednotlivých stupňů velení a jim podřízených skupin a to jak při získávání zpravodajsky cenných informací, které měly být předávány zpravodajským centrálám v zahraničí, tak i pro přípravu, plánování a vlastní provedení diverzních a záškodnických akcí, jejichž cílem bude ochromování železniční a silniční dopravy, vedení silové energie, telefonního a telegrafního spojení a i přímé útoky na továrny, které se podílely na válečné výrobě v protektorátu.

Vsouladu s touto linií  vytváří Národní odboj na území severovýchodních Čech tří až pětičlenné odbojové skupiny - jednotky, které přísně a důsledně dodtžují zásady konspirace. Každá skupina má svého vedoucího, který měl za úkol zajistit nábor jednoho člena, který poté zajistí nábor dalšího nebo dalších členů. Za vedoucí skupin upřednostňoval št.kpt. Albín Sládek důstojníky nebo praporčíky v záloze, pokud byli mezi vytypovanými adepty na členství v organizaci v daném místě přítomni a se členstvím souhlasili.

I přes to, že gestapo na konci roku 1941 tvrdě zasáhlo ON, daří se npor. Albínu Sládkovi plnit úkoly, které dostal od gen. Šáry, je ve spojení nejen s pplk. Svatoněm, ale i s velením ON – s gen. Zdeňkem Novákem.

Reorganizované jednotky které jsou začleněny do brigády které velel gen. František Bláha - Národní odboj - Jitřenka v oblasti severovýchodních Čech a Obrana národa Vysočina - sever, tvoří partyzánské brigádu.

Jak pplk. Josef Svatoň, tak i št. kpt. Albín Sládek rozvíjí v souladu s linií Ústředního národního revolučního výboru spolupráci s nekomunistickými odbojovými organizacemi.

Vše nasvědčuje tomu, že spolupráce s představiteli ilegální KSČ královéhradeckého kraje je št.kpt. Albínu Sládkovi vnucena a že tato spolupráce je začátkem konce činnosti št. kpt. Albína Sládka a části jím vedené odbojové organizece - více k tomuto naleznete na stránce "Aby se nezapomnělo ..."

 

 

Gen, František Bláha, št. kpt. Albín Sládek, pplk Jarosalv Svatoň, tak i celá řada jim podřízených odbojářů, příslušníků partyzánské brigády splnila kriteria Zákona 34/1946 Sb., jímž se vymezuje pojem "československého partyzána".

Blízkým spolupracovníkem št. kpt. Albína Sládka je hajný Václav Kašpar. Na dekretu, kterým je hajnému Václavu Kašparovi in memoriam udělen Československý válečný kříž 1937 je uvedeno, že svob. Václav Kašpat je příslušníkem partyzánské brigády "Václavík".

 

Velící důstojník OVV ON

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode