MgA. Vladislav Kučík - spisovatel a tiskový mluvčí ÚV ČSBS,

           media4.picsearch.com
 
je absolventem filmové a televizní fakulty AMU v Praze. Je autorem řádky scénáristických projektů, z nichž například televizní film „Jan“ získal Hlavní cenu na světovém televizním festivalu v Japonsku. Napsal také několik knih, třeba vyprávění o kontroverzním sportovci Lukáši Pollertovi „Kluk co prodal medaile“, či román „Budeme bohatí“, ke kterému jako první český spisovatel vydal CD ROM, na němž je román vyjádřen jako symfonie, což je zřejmě světový unikát.  Za svůj zatím poslední román „ Barvy slečny Toyen“ byl nominován na státní cenu za literaturu.
Zdroj - www.dilia.cz     

 

 

► Dne 15.2.2016 jsem panu MgA. Vladislavu Kučíkovi - tiskovému mluvčímu ÚV ČSBS odeslal tento email:

 
---------- Původní zpráva ----------
Od: malec...........@.........cz
Komu: csbs.mluvci@centrum.cz
Datum: 15. 2. 2016 15:32:43
Předmět: Náprava nehorázností
 
 

Výžený  MgA. Vladislave Kučíku,

přeposílám Vám dopis, který jsem adresoval Vaší předchůdkyni 18. března 2012:
 

Vážená paní PhDr. Časnochová - Vrzalová,

navazuji na náš rozhovor, kde jsme v jednom z mnoha bodů probírali možnosti nápravy stavu, který souvisí s materiálem uloženým u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou - J. Brandejs: Oběti z petrovské hájenky (červenec 1978). V příloze Vám posílám koncept článku pana Viléma Kejzlara, který by měl být k Brandejsovu spisku přiložen - Příloha č.1. ( Poslední dopis - Vilém Kejzlar )

V roce 1973 se dále vládnoucí garniturou vyostřuje postoj k nekomunistickému odboji, zejména k Obraně národa. Nové prověřováni ... V písemnostech, které přikládám, se i toto odráži!

Brandejsův spisek je výpovědí o určité době a o tom jak se v této době také posuzovala historická fakta a jak se s těmito fakty pracovalo, jak byla prezentována. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v řijnu 1977 vydává Ing. Zelenka ( spolupracoval s Brandejsem na spisku Oběti z petrovické hájenky - pomáhal mu zpracovávat zprávy ) text - Co o nich vím, měl by být i on součástí tohoto souboru materiálů nebo alespoň ty části, kde jsou uvedeny minimedailonky pana Václava Kašpara, pani Růženy Kašparové a pana Václava Zemana ( zde se poprvé setkáváme s tvrzením, že pan Václav Zeman zemřel na pochodu smrti u Choustíkova Hradiště; vzhledem k tomu, že autor nemá povědomí o tom, že pan Václav Zeman byl z Osvětimi deportován do Dory, tato idea dává smysl; v letech 1973 a 1974 kdy vydávání Sborníčku konči je jeho šéfredaktorem, v redakční radě je Josef Brandejs a pan Vilém Kejzlar, je nepravděpodobné, že o záměru pana Kejzlara na publikování článku ve Sborníčku nevěděl, spíš je ten text v práci Ing. Zelinky o tom, co tak mohu napsat , ale rozhodně není o tom Co o nich vím ) ...

V případě dopisu mého dědečka je nezbytné, aby byl text J. Brandejse - Oběti z petrovické hájenky doplněn o toto sděleni:

"Na straně 4 a 5 je čtenář autorem - Josefem Brandejsem uváděn v omyl. Čtenáři je předkládán text, který J.Brandejs vydává za poslední dopis pana Václava Kašpara. Bez svolení paní Jiřiny Malcové, rozené Kašparpvé a bez jejího vědomí použil opis posledního dopisu, který pořídil pan Vilém Kejzlar, text dopisu svévolně pozměnil a cenzuroval."

(Originál posledního dopisu pana Václava Kašpara, mého dědečka je v mém vlastnictví!)

Dále je nezbytné, aby byl text J.Brandejse - Oběti z petrovické hájenky doplněn o toto sděleni:

"V textu věnovaném panu Václavu Zemanovi je uvedena nepravdivá informace, že pan Václav Zeman mohl zahynout při pochodu smrti v okolí Choustíkova Hradiště u Dvora Králové.

Svědecky je doloženo, že 1. 4. 1945 byl pan Václav Zeman viděn panem Jaroslavem Jandou v táboře Dora. Od tohoto dne je pan Václav Zeman nezvěstný."

(Originál dopisu pana Jaroslava Jandy je v mém vlastnictví!)

Velmi těžko se mi uvadí na pravou míru nepravdivá tvrzeni, která se váží k osobě pana Miroslava Říčaře. Několikrát jsem se v ústním podaní, ze strany Brandejse, při povinné, školou pořádané akci, setkal s jeho tvrzením, že pan Miroslav Říčař byl spojkou na hradeckou Jitřenku, poprvé to bylo na jaře roku 1973 ... Neměl jsem možnost se ho zeptat, kde tuto informaci získal, jak jsem již předestřel v telefonátu, svoji pravdu se bál obhájit i před malým klukem a raději vždy, když zjistil, že jsem přítomen jeho řečněni, výklad rychle ukončil a utekl.

Měl jsem možnost se na tyto skutečnosti zeptat své maminky, která byla přímým účastníkem dění v petrovické hájovně a pak jsem byl u toho, když vše v širších souvislostech probírala s panem Vilémem Kejzlarem. Pan Kejzlar měl k dispozici i písemnosti, které mu zapůjčila ke studiu moje maminka.

Proto je nezbytné, aby byl text J. Brandejse - Oběti z petrovické hájenky doplněn o toto sděleni:

"V souvislosti s panem Miroslavem Říčařem uvádíme, že na základě svědectví paní Jiřiny Malcové - rozené Kašparové, dcery paní Růženy Kašparové a pana Václava Kašpara, pan Miroslav Říčař nikdy v hájovně ve Velkých Petrovicích u manželů Kašparových nebyl a ani k nim nikdy nedocházel."

 

Tento dopis naleznete i na www.petrovice-jitrenka.cz , v části Prolog. 

Na www.petrovice-jitrenka.cz naleznete i materiály, které jsou uvedeny jako příloha tohoto dopisu, stačí kliknout na fialový podtržený text a materiál, který tento text uvádí, se Vám otevře v novém okně.

 

Co myslíte, dají se ty nehoráznosti napravit?

S pozdravem, Ing. Václav Malec

 

 

 

► Zde je odpověď tiskového mluvčího ÚV ČSBS MgA. Vladislava Kučíka:

---------- Původní zpráva ----------
Od: tiskový mluvčí ČSBS

Komu: malec......@........cz
Datum: 17. 2. 2016 11:23:29
Předmět: Re: Náprava nehorázností

Dobrý den, až nyní jsem se dostal ke čtení  Vašeho zajímavého e-mailu. Děkuji za něj. Obecně si myslím, i jako spisovatel, že není možno zasahovat do textu knihy již vydané, navíc v roce 1978, to je už jenom součást archivu a jako nějaký, byť divný a nepravdivý, dokument o své době. Ano, kdyby se publikace znovu připravovala k vydání, pak lze zasáhnout a žádat, v rámci zákona o ochraně osobnostních a autorských práv, důrazně úpravu té které nepravdivé pasáže. Ovšem nyní nelze, dle mého názoru, dělat nic - k novému vydání se ona tiskovina, jak jsem pochopil, nepřipravuje.

S pozdravy: 

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

Český svaz bojovníků za svobodu
Legerova č. 22
120 49   Praha 2

 

Přiznám se, že jsem čekal cokoliv, ale tato odpověď překonala veškerá má očekávání.

 

 

 

► 18.2.2016 panu tiskovému mluvčímu ÚV ČSBS MgA. Vladislavu Kučíkovi odesílám tento text:

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec......@.........cz
Komu: tiskový mluvčí ČSBS

Datum: 18. 2. 2016 11:01:03
Předmět: Náprava nehorázností - reakce na Váš přípis z 15.2.2016

 

Vážený pane tiskový mluvčí ÚV ČSBS - MgA. Vladislave Kučíku,

v emailu, který jsem Vám poslal 15. 2. 2016 narazíte na adresu www stránek - www.petrovice-jitrenka.cz

I.  Adresa www.petrovice-jitrenka.cz  je v emailu aktivní, když ji rozkliknete, tak se dostanete na stránku  - Prolog, dále postupujte podle níže uvedených instrukcí:

1. Na stránce Prolog hledejte fotografii PhDr. Vrzalové. 

2. U této fotografie začíná text dopisu z 18. 3 2012, který jsem Vám přeposlal v emailu z 15. 2. 2016:

Vážená paní PhDr. Časnochová - Vrzalová,

navazuji na náš rozhovor, kde jsme v jednom z mnoha bodů probírali možnosti nápravy stavu, který souvisí s materiálem uloženým u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou - J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky (červenec 1978). V příloze Vám posílám koncept článku pana Viléma Kejzlara, který by měl být k Brandejsovu spisku přiložen - Příloha č.1. ( Poslední dopis - Vilém Kejzlar ) …“

Poznámka – v textu na  www.petrovice-jitrenka.cz  jsou veškeré názvy publikací, odkazy, …, které jsou podtrženy a psány fialovým písmem interaktivní, to znamená, že po kliknutí myší na ně se v novém okně Vámi zvoleného prohlížeče otevře text tímto odkazem avizovaný ...."

3.  Z textu výše se dá předjímat, že celý dopis ze dne 18.3.2012, který jsem adresoval PhDr. Vrzalové a 15.2.2016 přeposlal Vám je věnován  spisku J. Brandejse: Oběti z petrovické hájenky, který je jako studijní pramen – svědectví uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

4.  Kniha – Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 – 1945, jasně a jednoznačně vypovídá o tom, že tento spisek -  J. Brandejs: Oběti z petrovské hájenky (červenec 1978) – je OV ČSBS poskytován badatelům a historikům jako důvěryhodný pramen, čímž jak je více než patrné z dopisu ze dne 18.3.2012, který jsem dne 18.3.2012 adresoval PhDr. Vrzalové a 15.2.2016 přeposlal Vám, v žádném případě není!

5. V textu dopisu ze dne 18.3.2012, který jsem adresoval PhDr. Vrzalové a 15.2.2016 přeposlal Vám je můj předběžný návrh řešení celé ostudné situace, jež vznikla i z činnosti Vašeho svazu

 

II. K  Vaší obecné myšlence – citace z Vašeho přípisu ze 17.2.2016:

„ … Obecně si myslím, i jako spisovatel, že není možno zasahovat do textu knihy již vydané, navíc v roce 1978, to je už jenom součást archivu a jako nějaký, byť divný a nepravdivý, dokument o své době. …“ 

Aby bylo všem, jak na OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, tak i těm, kteří s tímto spiskem pracují, jednoznačně zřejmé, že se jedná o divný a nepravdivý dokument o lidech, kteří si zasluhují naši úctu, který vznikl v podivné době, kde ideologie byla více než úcta, je nutné udělat následující:

A.  Vytvořit složku, která bude označena stejným inventárním, evidenčním, archivačním číslem, jaké nese spisek u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

B.  Vytvořit pořadač pro složku s číslem viz bod A.

C.  Do pořadače se pod pořadovými čísly 1 až n zapíší písemnosti, které jsou obsahem složky:

1.

Číslo přidělené složce/1

Oběti z petrovické hájenky - j. Brandejs

počet stran

2.

Číslo přidělené složce/2

Poslední dopis - V , Kejzlar

počet stran

3.

Číslo přidělené složce/3

Kritika nepravd uveřejněných ve spisku

počet stran

4.

( atd ) 

 

počet stran

 

Pokud by Vám bylo ohledně založení složky a pořadače, který je součástí složky něco nejasné, obraťte se v této věci na pány plukovníky. Ti ve své aktivní službě v AČR se složkami a pořadači denně pracovali.

D.  Složka, po té co bude zkompletována a zkontrolována mnou a/nebo mým zmocněncem bude uložena u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou.

Toto řešení je běžně aplikováno v praxi, o čemž vypovídá sdělení PhDr. Jaroslavy Pospíšilové z 8.6. 2015, které jsem uveřejnil na konci stránky Prolog.

Do 25. 2. 2016 očekávám oznámení jméno osoby, která bude ÚV ČSBS zmocněna k jednání ve věci nepravd, které hrubě poškozují mé blízké a falsa posledního dopisu mého dědečka pana Václava Kašpara.

Termín si znamenám.

Ing. Václav Malec.

 

 

 

► Obratem a bez urgence mi na email, který jsem 18.2.2016 odeslal tiskovému mluvčímu ÚV ČSBS MgA. Vladislavu Kučíkovi, odpovídá 1. místopředseda ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek:

---------- Původní zpráva ----------
Od: csbspraha@volny.cz
Komu: malec.......@.........cz
Datum: 18. 2. 2016 15:49:37
Předmět: Sdělení

 

Vážený pane inženýre,

             tiskový mluvčí ČSBS mě přeposlal Váš požadavek na úpravu textu dokumentu (knihy), který poškozuje Vaše rodinné příslušníky a jejíž autorský výtisk (jak jem vyrozuměl z Vašeho podání) by měl být uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou. Rovněž tak jsem vyrozuměl, že svůj požadavek jste řešil již v roce 2012 s tehdejší tiskovou mluvčí ČSBS PhDr. Janou Časnochovou-Vrzalovou, nicméně dosud neúspěšně.

              Vážený pane inženýre, nevím proč jste s tehdejší tiskovou mluvčí ČSBS PhDr. Janou Časnochovou-Vrzalovou nedospěl k vzájemně přijatelnému řešení. Z Vašeho podání jsem nevyrozuměl, že by Vás, potažmo Vaše rodinné příslušníky, poškodil nějaký orgán ČSBS. Přesto se domnívám, že bychom mohli nalézt společně nějaké řešení, které by bylo vzájemně přijatelné. Způsobů, kterými by se dal realizovat Váš požadavek je rozhodně více, než ten jedinný, který navrhujete. Souhlasím s tím, že byste měl jednat v této věci s kompetentním z&a acute;stupcem ČSBS a domnívám se že by jím mohl být současný mluvčí ČSBS MgA. Vladislav Kučík.

               Základem nadcházejícího dohovoru by mělo zejména být, kdo je autorem předmětného dokumentu? Předmětný dokument vznikl na základě soukromé iniciativy autora nebo na základě nějakého pověření? Byl-li autor někým pověřen - kým? Jakým způsobem se ocitl předmětný dokument v držení OV ČSBS Rychnov n/K? Atd., a samozřejmě návrh řešení Vašeho požadavku.

S pozdravem

Ing. Emil KULFÁNEK,

1. místopředseda ÚV ČSBS

 

 

 

●  V sobotu 20. února 2016 mne znovu kontaktuje tiskový mluvčí ÚV ČSBS MgA. Vladislav Kučík.

Jeho dopis je velmi distingovaný a je zřejmé, že pan MgA. Vlastislav Kučík je připraven udělat vše pro uvedení daného problému do pokojného stavu, což mne velmi potěšilo.

---------- Původní zpráva ----------
Od: tiskový mluvčí ČSBS

Komu: malec………@.........seznam.cz>
Datum: 20. 2. 2016 11:54:06
Předmět: info k tématu Brandejs a spol.

 

Dobrý den,

velmi s Vámi cítim, vážený pane inženýre, jak skutečně pracovitě a statečně hájíte zájmy svých blízkých, kteří patří k nejlepšímu odkazu slavných tradic českého odboje. Je také obdivuhodné, jak systematicky se celému tématu věnujete.(Takových lidí kdyby bylo v naší zemi víc.) Požádal jsem nyní e-mailem o stanovisko k celému tématu OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, protože není možné, aby se celá kauza řešila  už  tři roky a nebyly konkrétní závěry, které by Vás a Vaši rodinu uspokojili -v ochraně osobnosti Vašich předků. Požádal jsem také o názor agenturu, která se ochranou literárn&iacu te;ch děl a prací s nimi zabývá, abych znal i nějaký rámcový názor odborníků na toto téma. /Navíc jsme pochopil, že zde nejde pouze o Brandejsův spisek z roku 1978, který ani nearchivuje ve své databázi Národní knihovna ČR,  ale že vyšla i další publikace, z onoho spisku nějak rámcově vycházející, ve spolupráci řady vydavatelů, muzeum, atp. kolem roku 2000./

Jakmile budou mně známy všechny závěry a stanoviska:

- tedy OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

- oné umělecké agentury

Ozvu se se svým závěrečným hodnocením.

Stanovisko historicko - dokumentační komise  ÚV ČSBS na Vašich stránkách již publikováno máte, a je to stanovisko kolektivního orgánu, nikoliv jen její bývalé předsedkyně. Nyní tuto komisi vede už někdo jiný,

S pozdravy:

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

Český svaz bojovníků za svobodu
Legerova č. 22
120 49   Praha 2

 

 

 

►  Zdá se, že v dohodě na vyřešení neúnosného stavu nic nebrání, jenže v této věci nemohu jednat s panem MgA. Vladislavem Kučíkem, ale v této věci je mým protějškem plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek, 1. místopředseda ÚV ČSBS.

 

Čj: 2016/02/21-00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou;  za sebe definuji procedurární podmínky, za nichž jsem připraven k dohodě přistoupit, viz níže a vše odesílám 1. místopředsedovi ÚV ČSBS plk. v.v. Emilu Kulfánkovi:

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec........@...........cz
Komu: csbspraha@volny.cz
Datum: 22. 2. 2016 9:11:33
Předmět: Odpověď na sdělení - Čj: 2016/02/21-00

 

Čj: 2016/02/21-00

Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou          

 

Reakce na:      ---------- Původní zpráva ----------
                        Od: csbspraha@volny.cz
                        Komu: ...........@seznam.cz
                        Datum: 18. 2. 2016 15:49:37
                        Předmět: Sdělení

 

Vážený pane plk. v.v. Ing. Emile Kulfánku, 1. místopředsedo ÚV ČSBS,

jsem velmi rád, že k Vám konečně doputovaly řádky, které jsem psal v roce 2012 a které byly určeny i Vám, 1. místopředsedovi ÚV ČSBS, ale i předsedovi ÚV ČSBS plk. v.v Jaroslavu Vodičkovi.

Já jsem v dané věci jednal s osobou, kterou jste na jednání se mnou, dle sdělení, která mi byla z Vašeho oficiálního webu odeslána, delegovali Vy, čelní představitelé ÚV ČSBS. Věřím, že tak jako já, tyto emaily máte uloženy a vše si v nich ujasníte.

O tom, že jsme nenalezli společnou řeč s PhDr. Časnochovou - Vrzalovou jsem Vás bezvýsledně v roce 2012 informoval několikrát. Ani jednou jste na mé písemné sdělení, které bylo odesláno na váš oficiální email a následně i potvrzeno jeho přijetí, Vy, ani plk. Vodička a ani nikdo jiný nereagoval.

Ale nechme rok 2012 rokem 2012.

 

K Vašemu přípisu z 18. 2. 2016:                                

1. Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že je potřeba co nejrychleji dát tuto věc do pokojného stavu.

2. Jsem rád, že máte jasno v tom, kdo bude Vašim zástupcem v jednání.

3. Aby nedošlo k šumu, jako v roce 2012, za mne se jednání bude účastnit Mgr. ...... ........, který je k tomuto mnou zmocněn.

4. Pokud je pro Vás důležité, zjistit tyto údaje, které dle Vás mají být základem nadcházejícího dohovoru – cituji z posledního odstavce vašeho přípisu:

„ …kdo je autorem předmětného dokumentu? Předmětný dokument vznikl na základě soukromé iniciativy autora nebo na základě nějakého pověření? Byl-li autor někým pověřen - kým? Jakým způsobem se ocitl předmětný dokument v držení OV ČSBS Rychnov n/K? atd. “

pak využijte veškerých možností, které ke zjištění těchto údajů máte, včetně Historicko-dokumentační komise, v roce 2012 ji vedla PeadDr. Mgr. Jitka Gruntová.

Pro mne mají tyto informace nicotný význam, nehledě že některé z nich jsou zřejmé z první strany spisku.

Z výše uvedeného nevidím žádný důvod, pro který by na tyto body měla být vázána naše dohoda.

5. Materiál, který má sjednat nápravu nehorázností a uvést tak tuto věc do pokojného stavu mám připraven.  Nic tak nebrání tomu, aby vše proběhlo v co nejkratší době, a věřím, že to je i Váš zájem.

6. Beru na vědomí Vámi avizovaného zástupce, kterého navrhujete pro jednání.

V této souvislosti Vás žádám, abyste nejpozději do 25.2.2016 potvrdili tohoto nebo jiného zástupce z Vaší strany pro jednání, s udáním emailové adresy, mému zmocněnci – Mgr. ....... ......... na jeho emailovou adresu - ...........@centrum.cz .

S pozdravem

Ing. Václav Malec

 

 

 

► Na místo věcného řešení je zde diktát, se spoustou urážek

---------- Původní zpráva ----------
Od: csbspraha@volny.cz
Komu: malec.........@.............cz
Datum: 22. 2. 2016 21:55:47
Předmět: Re: Odpověď na sdělení - Čj: 2016/02/21-00

 

Vážený pane inženýre,

            i já jsem rád, že spolu můžeme po tak dlouhé době od roku 2012 komunikovat. Z vašeho vyjádření na které nyní odpovídám jsem vyrozuměl, že jste pevně rozhodnut, že viníkem všech nepravostí, které požadujete napravit je Český svaz bojovníků za svobodu a zejména její představitelé včetně stávajícího předsedy ÚV ČSBS a mě jako 1. místopředsedy ÚV ČSBS (k tomu jednom doplňuji, že v roce 2012 jsem nebyl 1. místopředsedou ani žádným jiným místopředsedou ÚV ČSBS). K tomu abyste nás soudil a označil za viníky Vámi uváděných nepravostí využíváte veřejně dostupné info rmace z webových stránek ČSBS. Alespoň tak vnímám to, jak všechny představitele ČSBS s nimiž jste o své věci dosud jednal, veřejně prezentujete, včetně mě, aniž bychom spolu jednali

            Nicméně k mému sdělení z 12. 2. 2016 k němuž se vyjadřujete.  Ochotou, kterou jsem ve svém sdělení vyjádřil, jsem rozhodně nemylslel to, že kdokoliv z členů ČSBS bude plnit Vaše pokyny ať už přímé, nebo zprostředkované prostřednictvím Vámi jmenovaného zmocněnce aby byla křivda (nebo nepravda) vyjadřovaná v dokumentu, Popravení a umučení občané Okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945, odstraněna. Vy sám uvádíte, že ty nepravdivé údaje (které by měly být odstraněny) se nacházejí ve spisku ev. č. 83/1, který je součástí uvedeného dokumentu - vydavatelem tohoto spisku je však Čapkovo újezdní museum v T&yacu te;ništi nad Orlicí. Vlastní dokument pak nevydal pouze Okresní výbor ČSBS Rychnov nad Kněžnou, ale zejména Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou a Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou.

           Ať to rozebírám z jakékoliv strany, tak nějaké přímé zavinění jakýchkoliv současných představitelů ČSBS od roku 2012 v tom problému, který nastolujete nevidím. Osobně se domnívám, že dosud k žádné nápravě ve Vašem případě nedošlo mimo jiné také proto, že v komunikaci s představiteli ČSBS používáte zbytečně autoritativní tón.

           Ve druhé polovině roku 2012 jste přistoupil na nabízený způsob vyřešení Vašeho požadavku. Uvedl jste, že jste ochoten texty, které by se mohly do předmětného dokumentu doplnit, připravíte ve formě přílohy. Nemám však informaci, že byste takový text ve formě přílohy na ústředí ČSBS zaslal. Rovněž tak nemám informaci o tom, že byste napsal nějaký článek do Národního Osvobození nebo na webové stránky ČSBS. Na Vaši případnou námitku, že to má udělat někdo z ČSBS dopředu odpovídám, že z hlediska dodržení přesného textu to nikdo jiný než Vy udělat nemůže. Takže pokud ten text, který chcete doplnit nebo zveřej nit nenapíšete Vy, tak to za Vás nikdo udělat nemůže a my to ani nemůžeme nikomu nařídit.  

           Takže to vážený pane inženýre zopakuji ještě jednou,

            tak jak Vám již v roce 2012 byla vyjádřená ochota se s Vámi domluvit na nějaké formě odstranění křivdy, kterou pociťujete, i nyní Vám tuto ochotu opakuji, a tak to také bylo myšleno v mém sdělení z 18. 2. 2016. Bylo Vám nabídnuto, že s Vámi bude komunikovat současný  mluvčí ČSBS. Zdůrazňuji s Vámi, ne s žádným Vaším zmocněncem. A myslím, že byste mohli navázat na dohodu, která nebyla dokončena v roce 2012.

S pozdravem

Ing. Emil KULFÁNEK,

1. místopředseda ÚV ČSBS

 

V jednom má pan plk. v.v. Ing. Emik Kulfánek pravdu. Z jeho curriculum vitae uveřejněného na stránkce ČSBS - Lidé, kterého část jsem převzal i s uvedením zdroje infirmace na stránku- Neuvěřitelná story 1. místopředsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Emila Kulfánka, je zřejmé, že:

"... Členem ÚV a předsednictva ÚV ČSBS byl zvolen v roce 2010. V červnu 2013 byl zvolen 1. místopředsedou Ústředního výboru ČSBS."

Já to chápu tak, že plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek je od roku 2010 členem nejužšího vedení ČSBS, s jehož stanoviskem mne 24. 5. 2012 seznamuje v níže publikovaném emailu tisková mluvčí ÚV ČSBS PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová. 

Text tohoto emailu je minimálně od května 2015 publikován na těchto webových stránkách, část - 

I. etapa snahy o nápravu nehorázností uveřejněných ve spisku Oběti z petrovické hájenky; J. Brandejs

---------- Původní zpráva ----------
Od: PhDr. Jana Časnochová

Komu: malec..........@.........cz
Datum: 24. 5. 2012 7:21:09
Předmět: Re: Další urgence

 

Vážený pane inženýre,

podle rozhodnutí vedení svazu byla Vaše věc postoupena k prošetření OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou s tím, že výsledky mají sdělit Vám i nám. Až nám je dodají, mohu Vám sdělit, k jakým závěrům se dopracovali.

S pozdravem

Jana Časnochová-Vrzalová 

 

Pan plk. Kulfánek a vedení ČSBS stále nechápe, že já nejsem žádný jejich vazal a že je normální, že pokud mám na něco svůj názor, tak že ho druhé straně sdělím a ta jej buď příjme a nebo k němu vyjádří své výhrady a připomínky a sdělí mi je bez urážek a fabulací. 

To, že já jsem v půlce února 2012 nabyl dojmu, že se můžu s představiteli ČSBS dohodnout neznamená, že mi představiteli ČSBS bylo v letech 2012 - 2015 něco takového deklarováno nebo nabídnuto.

Mnou prezentovaná komunikace s představiteli svazu na stránce I. etapa mé snahy o nápravu nehorázností a lží uvedených ve spisku Oběti z petrovické Hájenky vypovídá o značné neochotě představitelů ČSBS k jakékoliv komunikaci natož k nějaké možné dohodě o nápravě nehorázností.

Pan plk. Kulfánek nechce vidět, že ne já, ale představitelé svazu jehož je 1. místopředsedou, neukázali doposud minimální vstřícnost k řešení problémů a že veškeré mé snahy uvést vše do pokojného stavu bojkotují. 

To, co  přimělo 1. místopředsedu ÚV ČSBS plk. v.v. Emila Kulfánka k nějaké reakci, je i skutečnost, že jsem celou anabázi zveřejnil, což se jemu, jak je zřejmé z jeho přípisu nelíbí.

 O co plk. v.v. Ing. Emilu Kulfánkovi, 1. místopředsedovi ÚV ČSBS opravdu jde?! 

 

► O co jde představitelům a členům ČSBS?!

 

Příloha o které plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek píše ve svém posledním přípisu je dávno připravena. 

Ve své internetové podobě byla tato příloha publikována v květnu 2015 na těchto stránkách:

Kritika fakty spisku: J. Brandejs, Oběti z petrovické hájenky ( Ev.č.: 83/1 )

 

 

 

► Ještě před tím, než mi potvrdil 1. místopředseda ČSBS plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek, že osobou, s níž mám jednat je MgA. Vladislav Kučík, odesílám panu tiskovému mluvčímu email, kde ho seznamuji s tím, že mne v celé věci bude zastupovat mnou zvolený právní zástupce a zároveň mu sděluji, že jsem s ním za jedno v obdivu, který mi vyjadřuje v emailu: " info k tématu Brandejs a spol.", z 20. 2. 2016, 11:54:06. - viz. výše

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec........@............cz
Komu: tiskový mluvčí ČSBS

Datum: 22. 2. 2016 9:14:19
Předmět: Odpověď na info k tématu Brandejs a spol.

 

Dobrý den,

velmi děkuji za Váš zájem o tuto věc.

Vzhledem k tomu, aby nedošlo ke stejnému šumu jako při komunikaci s ÚV ČSBS, kterou zprostředkovávala bývalá mluvčí PhDr. Časnochová - Vrzalová, jsem vyřešením této záležitosti pověřil Mgr. ………,

Jak jsem pochopil ze sdělení, které mi zaslal Ing. Kulfánek a z Vašich řádků, je mezi námi shoda v tom, že je nutné celou věc uvést do pokojného stavu.

V tomto smyslu jsem panu Ing. Kulfánkovi odeslal pod  Čj: 2016/02/21-/00 svůj pohled s návrhem postupu řešení celé tristní situace.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám, aby jste ve věci - Čj: 2016/02/21-/00; Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou,  komunikoval s mým zmocněncem - Mgr. ………. na emailové adrese - …………..@centrum.cz

S pozdravem

Ing. Václav Malec

 

 

 

► Druhý den dostávám od pana MgA. Kučíka - tiskového mluvčího ČSBS tento přípis:

---------- Původní zpráva ----------
Od: tiskový mluvčí ČSBS

Komu: malec………..@...........cz>
Datum: 23. 2. 2016 17:45:35
Předmět: info

Vážený pane,

v záležitosti, o níž jste mě informoval, a po konzultaci s odborníky a právníky, Vám bude zasláno závěrečné  stanovisko ČSBS k celé problematice publikací, které jako závažný problém prezentujete na svých www. stránkách www.petrovice-jitrenka.cz. Je potřeba sdělit, na jakou adresu je možno ono stanovisko zaslat státní poštou doporučeně - a to přímo Vám osobně.

Děkuji Vám a jsem s pozdravy:

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

Český svaz bojovníků za svobodu
Legerova č. 22
120 49   Praha 2

Mobil: ……..

Telefon sekretariát: 224 261 570
Fax: 224 261 584
www.zasvobodu.cz

 

 

 

► V domnění, že si pan MgA. Vladislav Kučík, tiskový mluvčí ČSBS, nepřečetl mé sdělení z 22. 2. 2016, mu odesílám tuto zprávu:

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec.........@..........cz
Komu: tiskový mluvčí ČSBS

Datum: 23. 2. 2016 18:13:02
Předmět: Re: info

 

Vážený pane MgA. Kučíku,

jak jsem Vám sdělil již včera, v této věci mne zastupuje můj právní zástupce Mgr. ………. viz níže

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec........@........cz
Komu: tiskový mluvčí ČSBS
Datum: 22. 2. 2016 9:14:19
Předmět: Odpověď na info k tématu Brandejs a spol.

 

Dobrý den,

velmi děkuji za Váš zájem o tuto věc.

.......

 

 

 

► Zde je resumé, které mi prostřednictvím MgA. Vladislava Kučíka, tiskového mluvčího zasílají představitelé ČSBS:

---------- Původní zpráva ----------
Od: tiskový mluvčí ČSBS

Komu: ...........@seznam.cz
Datum: 23. 2. 2016 19:44:57
Předmět: Re: info

 

Doručte proto- prosím- vážený pane inženýre, na moji adresu. viz. níže,  v doporučené zásilce:  notářsky ověřenou plnou moc, v originále, či v notářsky ověřené kopii, že pan Petřík je Vaším úředním-právním  zmocněncem v celé záležitosti v rámci Vašich www.stránek - www.petrovice-jitrenka.cz. Vámi sdělený e-mail Vašeho "právního zástupce" s názvem: ..........@centrum.cz   není pro naši případnou  komunikaci s Vámi  nijak podstatný - přejeme si doručit rozhodnutí našeho spolku k celému případu výhradně Vám na Vaši fyzickou, ne mailovou adresu - doporučeně do vlastních rukou -   ;již jako závěrečné sdělení, s řádnými podpisy odpovědných osob. Navíc Vám sděluji, že ČSBS není státní nebo samosprávný orgán či úřad, ale dle současné platného občanského zákoníku jsme spolkem - čili i to, že jsme případně ochotni respektovat Vašeho "právního zmocněnce" je pro nás vstřícné gesto k Vaší osobě. A pro toto gesto potřebujeme onu notářsky ověřenou plnou moc od Vás pro pana ......., nikoliv jen jeho jakýsi mail s názvem:  .........@centrum.cz. a k němu jakési Vaše obecnější sdělení, že je tento pán s tímto mailem Vaším "právním zást upcem," 

V případě, že nám nebude sdělena Vaše fyzická, reálná adresa do 15. dnů, tedy do 7. března 2016, či v této lhůtě nebude mně doručena notářsky ověřená Vaše plná moc pro pana Petříka, zveřejníme naši odpověď k celému případu Vašich www.stánek: petrovice-jitrenka. cz na našich spolkových  www. stránkách: www.zasvobodu.cz,  a tím bude celá záležitost pro nás ukončena a nebudeme nadále s Vámi v celé věci již komunikovat.

Věřím, že tento náš profesionální postup chápete.

S pozdravy:

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

Český svaz bojovníků za svobodu
Legerova č. 22
120 49   Praha 2

Mobil: .........
Telefon sekretariát: 224 261 570
Fax: 224 261 584
www.zasvobodu.cz

 

 

► Je 9. března 2016. I přes to, že vedoucí představitelé ÚV ČSBS jasně a jednoznačně stanovili 

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec.........@.......cz
Komu: tiskový mluvčí ČSBS
, csbspraha@volny.cz, ………..@centrum.cz
Datum: 7. 3. 2016 18:30:23
Předmět: Čj: 2016/02/21-/00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

 

Vážený pane MgA. Vladislave Kučíku, tiskový mluvčí ÚV ČSBS,

v souvislosti s Čj: 2016/02/21-/00; Věc:  Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky (1978), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, které jsem dne 22.2.2016 odeslal 1. místopředsedovi ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Emilu kulfánkovi  a Vaším sdělením - Předmět: Re: info z 23.2.2016 (viz výše), u něhož  předjímám, že se vztahuje k problematice, kterou řeším v  Čj: 2016/02/21-/00; Věc:  Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky (1978), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, i když číslo jednací v tomto sdělení neuvádíte, Vám sděluji:

1. Má korespondenční adresa

……..

……..

2. Vzhledem k bodu 1. tohoto sdělení, kde je uvedena má korespondenční adresa, nevidím žádný důvod, který by Vám bránil v tom, odeslat mi obratem sdělení, které mi chcete poslat prostřednictvím poštovní zásilky i na tuto emailovou adresu - ........@seznam.cz

Proto Vás tímto žádám, aby jste mi Vaše sdělení, které avizujete v přípisu -  Předmět: Re: info z 23.2.2016 (viz níže) obratem zaslali na emailovou adresu -  .........@seznam.cz 

 

S pozdravem

Ing. Václav Malec

 

 

► Jak je zřejmé ze sdělení MgA. Kučíka - Předmět: Re: info z 23.2.2016 ( viz výše ), čelní představitelé ÚV ČSBS sami stanovili, že učiní vše pro to, aby mi bylo jimi avizované sdělení nejpozději 8. března 2016 zpřístupněno.

I přes to, že jsem splnil veškeré podmínky uvedené ve sdělení MgA. Kučíka - Předmět: Re: info z 23.2.2016 a jasně a jednoznačně, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve výše uvedené mé reakci na sdělení MgA. Kučíka - Předmět: Re: info z 23.2.2016, jsem čelným představitelům ÚV ČSBS sdělil emailovou adresu, na kterou mi mají obratem jejich vyjádření zaslat, doposud jsem nic neobdržel a ani na webových stránkách ÚV ČSBS není avizovaný text vyvěšen...

---------- Původní zpráva ----------
Od: malec.........@...........cz
Komu: csbs.sekretariat@volny.cz, ……….@centrum.cz
Datum: 8. 3. 2016 18:47:17
Předmět: Čj: 2016/02/21-/00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

 

Dobrý den pane předsedo,

včera jsem odeslal na níže uvedené adresy email, jehož text je také součástí této emailové zprávy.

Vzhledem k tomu, že jsem nedostal žádné potvrzení přijetí od adresátů z ČSBS a ani jsem doposud neobdržel text vyjádření k  Čj: 2016/02/21-/00; Věc:  Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, o kterém píše v Předmět: Re: info z 23.2.2016 ( viz níže ) tiskový mluvčí ÚV ČSBS MgA. Kučík, odesílám toto mé sdělení i Vám a věřím, že mi nejen potvrdíte přijetí tohoto emailu, ale že jej i předáte adresátům z Vašeho svazu a že zabezpečíte, aby avizované sdělení mi bylo odesláno na adresu:  ..............@seznam.cz .

Přeji Vám krásný den,

Ing. Václav Malec

 

 

 

► Je 9. března 2016, ze sekretariátu předsedy ÚV ČSBS mi potvrdili přečtení mé urgence. 

Text vyjádření představitelů ÚV ČSBS, o kterém se píše v přípisu MgA. Kučíka - tiskového mluvčího ÚV ČSBS -  Předmět: Re: info z 23.2.2016 ( viz výše ), který mi měl být zpřístupněn k seznámení se s jeho obsahem nejpozději 8.3.2016, jsem stále neobdržel, tento text není doposud vyvěšen ani na oficielních stránkách ÚV ČSBS !

---------- Původní zpráva ----------
Od: ČSBS sekretariát

Komu: malec..........@.......cz
Datum: 9. 3. 2016 8:39:22
Předmět: Přečteno: 2016/02/21-/00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

► Ani dalších osm hodin nestačilo představitelům ÚV ČSBS, aby zařídili odeslání vyjádření, které mají dle sdělení jejich tiskového mluvčího pro mne připravené od 23. 2. 2016 na emailovou adresu, z níž se mnou doposud komunikovali.

Dle mého názoru je osm hodin na odeslání jednoho emailu s textem, který mají představitelé ÚV ČSBS již řadu dní připravený, dostatečně dlouhou dobou a proto odesílám druhou urgenci:

Od: malec.........@..........cz
Komu: csbs.sekretariat@volny.cz, csbspraha@volny.cz, csbs.mluvci@centrum.cz, ………….@centrum.cz
Datum: 9. 3. 2016 16:10:57
Předmět: Druhá urgence ve věci - Čj: 2016/02/21-/00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou

 

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo,

již podruhé urguji Vaše vyjádření ve věci  Čj: 2016/02/21-/00; Věc:  Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, které údajně, dle tvrzení Vašeho tiskového mluvčího - MgA. Kučíka máte již od 23.2.2016 dle - Předmět: Re: info z 23.2.2016 ( viz níže ), připraveno pro mne k odeslání.

Z výše uvedeného mi není jasné proč jste mi toto vyjádření již neodeslali prostřednictvím emailu, přes který spolu běžně komunikujeme - veškerá naše komunikace nejen v tomto roce je prostřednictvím emailu. 

Dvakrát jsem Vás již žádal - 7.3. 2016, 8.3. 2016 a nyní Vás žádám potřetí:

Zašlete mi neprodleně Vaše vyjádření, jehož odeslání mi avizujete již od 23.2.2016 na emailovou adresu - .............@seznam.cz, z níž s vámi běžně komunikuji a na kterou jste mi doposud veškerá Vaše sdělení zasílali!

 

S pozdravem 

Ing. Václav Malec

 

► I přijetí druhé urgence mi ze sekretariátu předsedy ÚV ČSBS potvrdili: 

---------- Původní zpráva ----------
Od: ČSBS sekretariát

Komu: malec.....@.......cz
Datum: 10. 3. 2016 8:42:30
Předmět: Přečteno: Druhá urgence ve věci - Čj: 2016/02/21-/00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou
 

► V souvislosti s tím, jak rychle je předsednictvo ÚV ČSBS schopno reagovat na jiné události a jak rychle jsou představitelé ÚV ČSBS dát dohromady materiály, které poté prezentují na webových stránkách www.zasvobodu.cz nabývám stále silnějšího dojmu, že je vše jinak, než mi bylo pány Kulfánkem a Kučíkem tvrzeno v jejich přípisech, které jsou publikovány výše.

 

 

► Pro srovnání:

● 3. března 2016 v 9:57 hod. je na portálu Blesk.cz uveřejněna zpráva - Soud potrestal herce Maryška za vtip o Lidicích: Týden musí strašit na zámku
 

Rychlost reakce představidelů ÚV ČSBS na toto sdělení je ve srovnání s rychlostí, s jakou tito představitelé reagují na mé podněty neuvěřitelná:

● 4. března 2016 v 10:45 hod. je již představiteli ÚV ČSBS, na jejich webových stránkách - www.zasvobodu.cz , publikován na stránce Novinky text  s interaktivním nadpisem - Soud potrestal herce Maryško za vtip o Lidicích

Po kliknutí na interaktivní nadpis - Soud potrestal herce Maryško za vtip o Lidicích , se otevře stránka s komentářem k celé události a interaktivním odkazem na příslušnou stránku portálu Blesk.cz

 

 

► Po dvou urgencích je mi až 10. března 2016 odeslán sekretariátem předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky dopis, krerá Ing. Vodička měl dle tvrzení MgA. Vladislava Kučíka, tiskového mluvčího ÚV ČSBS, připravený k odeslání již 23. února 2016, dopis, který předsedou ÚV ČSBS nebyl psán dříve než 8. března 2016

 

K tvrzením v polích 1. - 3. se vyjadřuji na stránce - Dopis předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava vodičky z 8. března 2016