Dopis předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky z 8. 3. 2016, kterým se po čtyřech letech uzavírá I. a II. etapa mé snahy o nápravu nehorázností a lží uvedených ve spisku Oběti z petrovické Hájenky - J. Brandejs, který je pod ev.č. 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, kde je prezentován jako studijní pramen ( svědectví ) a tímto způsobem jsou šířeny nehoráznosti, lži v něm uvedené nejen mezi čtenáře publikací, které z tohoto spisku, bez elementární kritiky fakty, autoři publikací přebírají, ale i ve výkladech rádoby historiků, příkladem tohoto "výchovného působení" na děti je Pověst o Mirku Říčařovi, kterou sepsaly děti z Třebechovic pod Orebem na základě výkladu paní Olgy Janebové

 
Zde si můžete udělat obrázek o tom, jakou osobností plk. Ing. v.v. Jaroslav Vodička, držitel Medaile Za zásluhy v oblasti bezpečnosti státu a občanů, je. Článek: "Bojovník za svobodu? Předseda Vodička byl konfident VB", mnohé vysvětluje a níže zveřejněný dopis dále dokresluje, kdo je ve vedení ČSBS!
 

 

 

► V textu v 1. podbarveném poli jsou uvedeny tři publikace:

 
1. Oběti z petrovické Hájenky; Josef Brandejs r.v. 1978
  Vydavatel: Čapkovo újezdní muzeum; Týniště nad Orlicí
  Písemnost uložena: Místo: OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou
    Kapitola: Písemná práce (svědectví)
    Ev. číslo: 83  
  Recenze: Ing. Václava Malce z 18.3.2012, která byla odeslána na ÚV ČSBS -  ZDE
 Ing. Václava Malce, publikovaná na těchto stránkách - ZDE
         
2. Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněřnou 1938 - 1945; Josef Juza, Radovan Dražan r.v. 2000
  Použitý studijní pramen: Oběti z petrovické hájenky; Josef Brandejs 
( Ev.č. 83 ); r.v. 1978
  Vydavatel: OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou
Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
  Recenze: PhDr. Václav Matouš OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou
Petr Narwa, přednosta Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou
    Ing. Václava Malce - ZDE  
         
3. Vy padlí ... Vám budiž věčná čest a sláva!; Jan Brunclík, Jaroslava Pospíšilová, František Vašek  r.v. 2013
  Použitý studijní pramen: Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945; Josef Juza, Radovan Dražan; r.v. 2000
  Vydavatel: OV ČSBS Hradec Králové
ČSOL - jednota Hradec Králové
Státní okresní archiv Hradec Králové
  Recenze: Ing. Václava Malce - ZDE
* Poznámka: V době kdy pracoval Jan Brunclík na této publikaci byl místopředsedou OV ČSBS Hradec Králové, předsedou ZO ČSBS č.2 Hradec Králové, předsedou historicko-dokumentačního odboru a odborným konzultantem OV ČSBS Hradec Králové v oblasti historie  
 

 

 

► V textu v 2. podbarveném poli  plk. v.v. Ing. Jaroslav  Vodička - předseda ÚV ČSBS, uvádí tvrzení, která nejsou v souladu s přílohou emailu - Předmět: Ing. Václav Malec - Nástin řešení části problematiky; Komu: bojovnici@volny.cz; Datum: 18. 3. 2012 21:17:45, ani s textem č.j. 2016/02/21-00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky ( 1978 ), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, z 22. 2. 2016: 

● Po kliknutí na tento text se vám otevře soubor formátu PDF - recenze spisku Oběti z petrovické hájenky - J. Brandejs, kterou v podobě přílohy obdrželi představitelé ÚV ČSBS prostřednictvím jejich tiskové mluvčí PhDr. Jany Časnochové - Vrzalové 18.3.2012. Součástí přílohy je i návrh řešení, který do žádných autorských ani jiných práv nezasahuje!

Č.j. 2016/02/21-00; Věc: Náprava nehorázností uveřejněných ve spisku – J. Brandejs: Oběti z petrovické hájenky (1978), který je pod inventárním číslem 83 uložen u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, z 22. 2. 2016 naleznete na stránce: II. etapa mé snahy o nápravu nehorázností a lží uvedených ve spisku Oběti z petrovické hájenky

 

V souvislosti s důslednou obhajobou autorských a dalších práv předsedou ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslavem Vodičkou, čímž zdůvodňuje nemožnost přiložení jedné z mých recenzí ke spisku Oběti z Petrovické hájenky - J. Brandejs (1978 ), který je uložen pod ev.č. 83 u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, panu předsedovi nějak uniklo, že ve spisku Oběti z petrovické hájovny je kromě jiných nehorázností i falsum posledního dopisu, který psal pan Václav Kašpar pár chvil před svojí popravou dne 15. ledna 1945 svým blízkým. 

Z rozsudku bývalého Lidového soudu v Berlíně, který Okresní soud v Hradci Králové prohlásil za nicotný, čímž tímto rozsudkem Okresní soud v Hradci Králové pana Václava Kašpara plně rehabilitoval, vyplývá, že pan Václav Kašpar byl na základě §80/I,83/II,III, 91b takzvaná příprava k velezradě a napomáhání nepříteli odsouzen bývalým nacistickým Lidovým soudem v Berlíně  k trestu smrti a ztrátě cti natrvalo. 

Tak nějak z celého čtyřletého martyria, kdy se snažím představitelům ÚV ČSBS, včetně předsedy plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky vysvětlit, že pan Václav Kašpar neztratil svoji osobní čest a že vědomým prezentováním minimálně falza jeho posledního dopisu, falsa, které je součástí spisku Oběti z petrovické hájenky - J. Brandejs, OV ČSBS v Rychnově nad Kněžnou, potažmo ČSBS, mohou de facto naplňovat rozhodnutí bývalého nacistického Lidového soudu v Berlíně  o ztrátě cti natrvalo.

Pokud vezmu v potaz stanovisko Miroslava Moulise a stanovisko předsedkyně HDK ČSBS PaedDr. Jitky Gruntové, která naleznete na straně - Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945 - Josef Juza a Radovan Dražan, a výše uvedené skutečnosti, tak se nemohu ubránit dojmu, že minimálně představitelé ÚV ČSBS včetně předsedy plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky a představitelé OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou, jsou za jedno s autory publikace: Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou, jejímž je OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou jedním z vydavatelů, publikace, kde je v Předmluvě mimo jiné uvedeno:

 

"Mnozí čeští vlastenci byli za svou odbojovou činnost odsouzeni s odůvodněním velezrady apod., přitom mimo jiné například rozšiřovali protiněmecké tiskoviny. V rejstříku je uveden většinou jeden hlavní trestný čin. Rozsudek a odůvodnění soudu byl pro nás závazný. ..."

 

Z kontextu s dalšími skutečnostmi, které autoři v této publikaci uvádí, je zřejmé, že ty rozsudky, které jsou pro autory publikace Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945 závazné, jsou rozsudky - justiční vraždy, které spáchaly nacistické soudy na českých vlastencích. 

 
 

Řešení  stavu, který zde popisuji je velmi jednoduché, stačí:

  1. Ke spisku Oběti z petrovické hájenky - J. Brandejs ( Ev.č. 83 ), který je uložen u OV ČSBS v Rychnově nad Kněžnou přiložit jednu ze mnou sepsaných recenzí, které na těchto stránkách publikuji, kde jsou uvedeny skutečnosti které znám od své maminky, dcery manželů Kašparových, přímé účastnice dění v hájovně ve Velkých Petrovicích č.p. 60. 

  2. Dodržovat ustanovení Stanov ČSBS všemi členy ČSBS včetně představitelů ÚV ČSBS a předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky

  3. Článek v nějakém periodiku ČSBS, pokud by nebyl uložen k danému spisku, nemá žádný význam. Pokud by se plk. v.v. Ing Jaroslav Vodička seznámil s materiály, které jsem mu poskytl k prostudování, tak by takovouto nehoráznou pitomost, že vše spraví nějaký článek v jejich periodiku, nemohl napsat., Rozsah materiálu - recenzce, který vysvětlí veškeré lži, nepravdy a polopravdy v tomto spisku uvedené daleko přesahuje rozsah běžného článku v jejich periodiku!

 

Jak uvádím v Prologu:

Při čtení dopisu předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky, který publikuji výše, mi v mysli vytanula otázka, kterou v závěru článku - " I šašek by měl znát jisté hranice, aneb Také my zápasíme o charakter naší společnosti " položila jeho autorka - do 31. prosince 2015 tisková mluvčí ÚV ČSBS - PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová:

"Otázka na závěr: proč to, co dokážou například v Itálii, u nás není možné? Proč u nás politici při různých pietách zdůrazňují potřebu zachování historické paměti národa a skutek utek? Proč…?

Jana Vrzalová

autorka je předsedkyní Klubu autorů literatury faktu"

 

Já, na základě své mnohaleté zkušenosti dodávám - 

K čemu je svaz, který na jednu stranu prostřednictvím svých představitelů, včetně plk. v.v. Ing, Jaroslava Vodičky, všechny přesvědčuje o tom, jak je důležitá potřeba zachování historické paměti národa a skutek utek? 

 

Myslím, že na tuto otázku by nám v dalším blogu mohla zasvěceně odpovědět třeba i bývalá mluvčí ÚV ČSBS PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová, předsedkyně Klubu autorů literatury faktu a laureátka Ceny Český patriot pro rok 2013 v kategorie: Publicistická činnost!

 

Paní PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová v blogu  - "Trestat až výzvu k zabíjení? To by bylo pozdě!", uvádí:

 

"Čím déle se zabývám literaturou faktu, tím silněji si uvědomuji, jak je tento žánr pro život společnosti důležitý. Z hlediska zachování historické paměti národa hraje nezastupitelnou roli. Umožňuje nám nahlédnout i do časů, které jsme naštěstí nemuseli prožít a které známe jen z učebnic dějepisu. Můžeme prožít, podobě jako herec na jevišti, desítky, stovky cizích životů, které bychom za jeden jediný pozemský život sotva prožili. A co víc, nabízí prostor k zamyšlení nad sebou samým. V literatuře lze hledat a nacházet podobnosti s naším vlastním životem, řešení situací, s nimiž si v určitou chvíli nevíme rady, můžeme nacházet odpovědi na otázku, jak bych se v té či oné kritické situaci zachoval já sám, kam jako společnost jako celek směřujeme."

 

Škoda že na to paní PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová nepřišla jako tisková mluvčí ÚV ČSBS. Mohla tyto své myšlenky vysvětlit například i předsedovi ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslavu Vodičkovi. ČSBS tak mohlo ušetřit 24 Kč za poštovné a další náklady, které jsou spojeny s výše uveřejněným dopisem předsedy ÚV ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslava Vodičky.

Je zcela jisté, že si ČSBS mohlo ušetřit ještě mnohem víc ...

 

 

 

Ve 3. podbarvené pasáži pan plukovník v.v. ing. Jaroslav Vodička - předseda ÚV ČSBS,  perfektně vystihl nosnou myšlenku stále aktuálního románu Josepha Hellera - Hlava XXII

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode