Ing. Jiří Zelenka - šéfredaktor Sborníčku Čapkova muzea v Týništi n. Orlicí, musel vědět o badatelské práci pana Viléma Kejzlara. 

Vilém Kejzlar byl spolu s Josefem Brandejsem členem redakční rady Sborníčku Čapkova muzea v Týništi n. Orlicí. 

Pan Vilém Kejzlar v roce 1973 -1974 připravoval k vydání ve Sborníčku Čapkova muzea článek – Poslední dopis, jehož vydání předcházela dosti rozsáhlá badatelská práce. 

Je velmi pravděpodobné, že Ing. Jiří Zelenka měl k dispozici písemnosti, které vznikly z badatelské činnosti pana Viléma Kejzlara, která byla v roce 1974 zakončena napsáním konceptu článku Poslední dopis. Písemnosti, které měly značnou vypovídací schopnost o dění v hájovně ve Velkých Petrovicích č.p. 60 ve spojitosti s odbojovou činností sokolské odbojové organizace Jitřenka, Obrany národa a krajského vedení KSČ královehradeckého kraje.

Ing. Jiří Zelenka, ale řešil velký problém, psal se rok 1977, a tak mnohem důležitější než "Co o nich vím",   bylo - Co o nich mohu napsat! 

V případě mých prarodičů a prastrýce se Ing. Zelenka nezachoval jako Brandejs, nevymýšlel si, servilně nepodlézal ideologúm, pro které neměla pravda žádnou váhu, žádnou cenu. Napsal jen to co napsat mohl!

● Na str. 5, v medailonku pana Václava Kašpara, Ing. Zelenka uvádí: 

„… Schovával i vysílačku. …“   

Tato informace je převzata z publikace Antonína Machta: Pankrác - Terezín - Malá pevnost, r.v. 1946, Praha. Pan prof. Antoním Macht byl spoluvězněm pana Václava Kašpara v Malé pevnosti Terezín, kde spolu s mnoha dalšími vlastenci sdíleli celu č.5. 

● Na str. 14, v medailonku pana Václava Zemana, Ing. Zelenka uvádí: 

„… Zemřel r. 1945 na pochodu smrti …“  

Autor neuvádí zdroj této informace. Tato informace je nepravdivá! 

Je v rozporu se svědectvím spoluvězně pana Václava Zemana, pana Jaroslava Jandy.

Tato informace je i v rozpiru s datumy, které jsou uvedeny na lístcích, které odesílal pan Václav Zeman z koncentračního tábora Dora. V době, kdy pan Václav Zemen píše z Dory tyto korespondenční lístky, již pochody smrti, jejichž trasa vedla kolem Choustíkova Hradiště u Dvora Králové nad Labem, nebyly nacisty organizovány.

 
Publikace pana Ing. Jiřáho Zelenky - "Co o nich vím" není uvedena mezi použitou literaturou, kterou JUDr. Josef Juza a Radovan Dražan použili při psaní knihy "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945", pžesto nejen na straně 204 Juzovi a Dražanovi publikace naleznete texty uveřejněné Ing. Jiřím Zelenkou v práci "Co o nich vím" .
Na straně 204 je medailonek pana Oldřicha Koutského a na straně 288 medailonek paní Marie Vondrákové. Sami můžete porovnat medailonky věnované těmto občanům, jejichž autorem je Ing. Jiří Zelenka v práci - "Co o nich vím" s medailonky z publikace "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945", jejichž autory je Radovan Dražan a JUDr. Josef Juza.
Oba uvedené medailonka z publikace "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945" naleznete níže.