V roce 1947 byla odhalena na hájovně ve Velkých Petrovicích pamětní deska Václavu Kašparovi a jeho manželce.

Otec se narodil r. 1908 v Třebechovicích pod  Orebem. Již od roku 1939 pracoval v odboji severovýchodních Čech. Skrýval spolupracovníky odboje, kteří se museli před  nacisty uchýlit do ilegality a na jejichž dopadení byly Němci vypsány i velké peněžní odměny. V naší rodině našlo úkryt a porozumění několik z těchto lidí. Nejčastěji se skrýval v hájovně A. Sládek, důstojník československé armády, profesor Zíb a železničář Říčař, všichni z Hradce Králové.

Často k nám chodívaly spojky odboje - Jitřenka Šnajdrová a Inka Slezáková,  obě úřednice z Hradce Králové a major Snítil.

Práce těchto  nadšených  vlastenců  byla zmařena  vpádem  gestapa  do hájovny   dne  23.února 1943.  Po zevrubné,  ale bezvýsledné  prohlídce  hájovny  a okolí  byl zatčen otec  i matka  a též matčin bratr - dvacetiletý Václav Zeman, který v té době v naší rodině žil.

Matka zemřela  v srpnu  ještě téhož  roku  v koncentračním  táboře Osvětim,  jako  Jitřenka  a Inka.  Otec byl  v listopadu 1944 odsouzen v Berlíně  k trestu smrti  pro velezradu  a popraven 15.1.1945 v Brandenburku. Strýc,  Václav Zeman se stal nezvěstným. Otec byl vyznamenán v roce 1947 Československým válečným křížem in memoriam.

V Týništi n.Orl. dne 12.dubna 1966  

 Jiřina Malcová roz.Kašparová

 

Ideologové určitého režimu nejen v padesátých, ale i v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století a jim poplatní "historici" a "badatelé" i v dnešní době vnímají nekomunistický odboj, který je nedílnou součástí II. odboje jinak. 

Toto schizma jejich pohledu však dopadá i na národní boj za osvobození v letech 1939 až 1945, jehož je nekomunistický odboj součástí. Na odboj, jehož programovou řečí je projev Dr. Edvarda Beneše - Pravda zvítězí.

Tato epocha, kdy ideologická dogmata devastovala národní vědomí těch, kteří si je devastovat nechali, nese své nechutné plody i dnes.

Je otázkou, je li to mistrovstvím ideologických tmářů, kteří chtěli udělat z národa masu lidí ovládanou ideologickými žvásty, nebo jestli to v současnosti, kdy je dostatek informací, které tomuto tmářství nastavují zrcadlo, není jen tmářství v těch, kteří sice mají plnou pusu uctivých slov, ale jejich činy nemají s uctivostí nic společného.

To co mne velmi znepokojuje, je skutečnost, že je mezi nimi třeba dnes již bývalý ředitel státního okresního archivu JUDr. Juza, ředitelka Heldovy městské knihovny v Třebechovicích pod Orebem Marcela Voltrová nebo starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský …